ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ เศรษฐกิจ การลงทุน หุ้น อสังหาริมทรัพย์ ไอที-เทคโนฯ รถยนต์ ท่องเที่ยว ต่างประเทศ รวดเร็วสดใหม่ทุกวัน

หัวข้อ วันที่เผยแพร่ ฮิต
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 8 พฤศจิกายน 2565
2022-11-08 15:37:51
1296
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 8 พฤศจิกายน 2565
2022-11-08 15:35:10
1328
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการอัยการ)
2022-11-08 15:33:26
1263
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2022-11-08 15:29:45
1311
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....
2022-11-08 15:28:09
1278
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าแซะ – เนินสันติ จังหวัดชุมพร พ.ศ....
2022-11-08 15:20:01
1281
การพิจารณารับรองวัดคาทอลิก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564
2022-11-08 15:15:23
574
ขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน
2022-11-08 14:43:58
617
รายงานความคืบหน้าโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์
2022-11-08 14:32:39
593
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2565
2022-11-08 14:30:46
613
สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry : MMRF5) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
2022-11-08 14:29:34
612
ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 55 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
2022-11-08 14:25:28
594
ขอความเห็นชอบต่อการรับรองเอกสารร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 40 และครั้งที่ 41 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
2022-11-08 14:14:17
562
ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางดิจิทัลเพื่อกำหนดอนาคตร่วมกัน (Ministerial Declaration on Digital Cooperation for Shaping Our Common Future)
2022-11-08 14:12:53
417
ขอความเห็นชอบต่อปฏิญญาด้านกีฬาอาเซียน จำนวน 2 ฉบับ
2022-11-08 14:11:19
418
ร่างแผนการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (พ.ศ. 2565 - 2567) และร่างบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดี - ไทย
2022-11-08 14:09:57
418
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
2022-11-08 14:07:37
427
การเข้าร่วมกลุ่ม High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People
2022-11-08 14:04:48
440
ร่างกรอบท่าทีของประเทศไทยต่อวาระการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 19 (CITES CoP19)
2022-11-08 14:03:20
424
ร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (พ.ศ. 2565 - 2570) และร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี
2022-11-08 14:00:10
414

โปรแกรมสรุปข้อมุลทางเทคนิคได้รับการควบคุมระบบการทำงานโดยInvesting.com ประเทศไทย
สนับสนุนโดย Investing.com
การเมือง

วันพฤหัสบดี, 03 กุมภาพันธ์ 2565 20:43

ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าว Sanook News หลังจากพรรคก้าวไกล เปิดตัวนายวิโวจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลงสมัครผู้ว่า กทม.

การเมือง

วันพฤหัสบดี, 03 กุมภาพันธ์ 2565 20:26

ก้าวไกล เปิดตัว วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ลงสู้ศึกเลือกตนั้ง ผู้ว่าฯ กทม. ภายใต้สโลแกน “พร้อมชน เพื่อคนกรุงเทพฯ” พิธา เปรียบปักเสาหลักพรรคลงกลางกรุงเทพฯ

การเมือง

วันพฤหัสบดี, 03 กุมภาพันธ์ 2565 20:25

ยุทธพงศ์ มองสภาล่มซ้ำซาก ซ้ำ พปชร. ขับกลุ่มธรรมนัสพ้นพรรค 21 เสียง แนะ ยุบสภาก่อน 22 พ.ค. 65 ลือแซะ เรืองไกร หายไปไหนไม่สอบ พปชร. หรือรอผู้ใหญ่ใจดีสั่ง

ผู้เข้าชมในขณะนี้

มี 736 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์