หมวดหมู่: กลต.

SET18

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 30 ก.ย. 2563

ข้อมูลประจำวันที่ 30 ก.ย. 2563

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2563 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 29 รายการ)
ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(COMAN) นาย อุทัย วงเวียน ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/09/2563 64,700 2.47 ขาย Link
ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUN) นาง ศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/09/2563 39,900 2.71 ซื้อ Link
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) นาย สุขุม พหูสูตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/09/2563 1,300 1.36 ซื้อ Link
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) นาย สุขุม พหูสูตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/09/2563 230,000 1.37 ซื้อ Link
ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASAP) นาย ประธาน อรัณยกานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/09/2563 789,600 2.41 ขาย Link
ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCC) นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 22/09/2563 1,047,100 1.00 ซื้อ Link
ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCC) นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 23/09/2563 117,000 1.00 ซื้อ Link
ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCC) นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 29/09/2563 335,900 1.02 ซื้อ Link
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL) นาย ประภากร วีระพงษ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/09/2563 72,300 0.81 ขาย Link
ทีวี ไดเร็ค บมจ.(TVD) นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์ ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 29/09/2563 1,657,500 0.25 ขาย Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย ณัฒฐพงษ์ ถาวร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/09/2563 10,000 3.66 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย ณัฒฐพงษ์ ถาวร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/09/2563 5,000 3.82 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย ณัฒฐพงษ์ ถาวร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/09/2563 10,000 3.88 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย ณัฒฐพงษ์ ถาวร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/09/2563 10,000 4.04 ซื้อ Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/09/2563 200,000 3.58 ขาย Link
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/09/2563 100,000 3.74 ขาย Link
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/09/2563 40,000 10.80 ซื้อ Link
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH) นาย อุดมศักดิ์ แย้มนุ่น ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/09/2563 5,000 10.90 ซื้อ Link
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL) นางสาว พรพรรณ นิลประสิทธิ์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายธนบูลย์ พงษ์รุก) หุ้นสามัญ 29/09/2563 100,000 1.10 ขาย Link
โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(RJH) นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/09/2563 2,000 22.40 ขาย Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/09/2563 100,000 0.90 ซื้อ Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/09/2563 100,000 0.91 ซื้อ Link
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SITHAI) นาย พงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/09/2563 20,000 0.52 ซื้อ Link
สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SQ) นาย ภวัต ศิริสรรพ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/09/2563 75,000 1.61 ขาย Link
สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUTHA) นาย สมชาย จตุรานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/09/2563 1,100 3.10 ซื้อ Link
อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(RCL) นาย อมรศักดิ์ นพรัมภา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 28/09/2563 1,000,000 5.40 ซื้อ Link
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVL) นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ผู้รายงาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX 29/09/2563 100 21.20 ซื้อ Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย คริสโตเฟอร์ เทย์ ชาร์ลส ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 23/09/2563 5,000 6.15 รับโอน Link
โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP) นาง พรธิดา บุญสา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/09/2563 20,000 35.25 ซื้อ Link

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!