หมวดหมู่: สำนักนายกฯ

1Bio5

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมไบโอฟาร์มาอย่างครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย

      นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัท สยาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด โรงงานผลิตไบโอฟาร์มาอย่างครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลวิจัยพัฒนาและผลิตยาคุณภาพระดับโลก มุ่งดูแลสุขภาพคนไทยให้เข้าถึงยาได้มากขึ้น

       วันนี้ (5 พ.ค. 60) เวลา 13.30 น. ณ โรงงาน บริษัท สยาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท สยาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด โดยมี ดร.เสนาะ อุนากูล ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด   ดร.ทรงพล ดีจงกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานบริษัทมารอให้การต้อนรับ

     ดร.เสนาะ อุนากูล ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด กล่าวรายงานว่า บริษัท สยาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด  เกิดจากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบประชารัฐ ตามแนวทาง Thailand 4.0 เป็นโรงงานผลิตไบโอฟาร์มาอย่างครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้นำเทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยพัฒนาและผลิตยา เวชภัณฑ์ และเวชสำอาง โดยมีกลไกการออกฤทธิ์เลียนแบบการทำงานของร่างกาย  ซึ่งต่างจากการใช้เทคโนโลยีทางเคมีหรือสารเคมี ที่มักส่งผลข้างเคียงต่อผู้ป่วย ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ไบโอฟาร์มา จึงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดสำหรับการใช้รักษาโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคแพ้ภูมิตนเอง โรคไต โรคเบาหวาน เป็นต้น   

     นอกจากนี้ บริษัท สยาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด จะนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ออกสู่ประชาชน หรือออกจากหิ้งมาสู่ห้าง  ซึ่งสอดคล้องกับการทำงานในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาประเทศตามแนวทาง Thailand 4.0 เพื่อให้อุตสาหกรรมไบโอฟาร์มาสามารถช่วยชับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดีหลาย ๆ ประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ รัสเซีย บราซิล ได้ออกมาตรการส่งเสริม โดยเน้นการให้สิทธิพิเศษในการจัดซื้อแก่ผู้ผลิตในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการลงทุน ทั้งจากแหล่งทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประเทศดังกล่าวอีกด้วย

     ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว นับเป็นการบุกเบิกอุตสาหกรรมไบโอฟาร์มาที่ใช้ประโยชน์ได้จริง หากรัฐมีนโยบายและมาตรการส่งเสริมดังเช่นในต่างประเทศจะสามารถดึงดูดให้นักลงทุนไทยและต่างชาติมาลงทุนในอุตสาหกรรมไบโอฟาร์มาในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนไทยดีขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัย  และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของรัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

        จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมนิทรรศการ 'Siam Bioscience ความมั่นคงทางการแพทย์... เพื่ออนาคตคนไทยเข้าถึงยาได้มากขึ้น' รวมทั้ง เยี่ยมชมโรงงาน ส่วนการผลิต 1 Baterial  fementation Plant และส่วนการผลิต 2 Aseptic Fill-Finish Production ก่อนเดินทางกลับ

       กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!