หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้
SET43รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 10 ต.ค. 2562
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2562 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 481.74 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น            มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDRต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
SCC           410,757,371.00    591,601,537.00    1,002,358,908.00    -180,844,166.00        15.00
CPALL         224,950,940.00    571,659,500.00      796,610,440.00    -346,708,560.00        28.81
GPSC          260,206,180.75    482,247,375.00      742,453,555.75    -222,041,194.25        17.97
PTT           414,896,925.00    323,009,750.00      737,906,675.00      91,887,175.00        14.98
BANPU         299,234,170.00    394,965,850.00      694,200,020.00     -95,731,680.00        12.55
AOT           176,729,767.93    296,474,174.18      473,203,942.11    -119,744,406.25        32.82
EA            257,859,825.00    175,602,650.00      433,462,475.00      82,257,175.00        19.57
KBANK         260,575,878.50    159,723,950.00      420,299,828.50     100,851,928.50        26.57
BTS           314,059,610.10     95,288,897.40      409,348,507.50     218,770,712.70        38.46
PTTEP         189,773,100.00    209,847,250.00      399,620,350.00     -20,074,150.00        21.39
ADVANC        183,829,200.00    194,256,500.00      378,085,700.00     -10,427,300.00        29.13
BDMS          237,150,146.60    125,900,910.00      363,051,056.60     111,249,236.60        31.01
AWC           279,565,153.30     58,680,225.00      338,245,378.30     220,884,928.30         2.08
BGRIM         145,991,620.00    187,812,450.00      333,804,070.00     -41,820,830.00        22.95
BBL           138,625,515.00    152,906,100.00      291,531,615.00     -14,280,585.00        29.37
RATCH          95,947,650.00    165,827,525.00      261,775,175.00     -69,879,875.00        35.11
SCB           144,994,950.00    110,638,346.00      255,633,296.00      34,356,604.00        23.01
GULF           94,065,750.00    158,807,250.00      252,873,000.00     -64,741,500.00        14.18
CPF            57,506,775.00    192,764,475.00      250,271,250.00    -135,257,700.00        23.60
PTTGC         160,881,000.00     78,275,075.00      239,156,075.00      82,605,925.00        39.99
IVL           146,806,628.75     80,096,750.00      226,903,378.75      66,709,878.75        27.98
TOP            91,267,650.00    112,627,475.00      203,895,125.00     -21,359,825.00        39.07
LH            129,547,265.00     69,605,573.00      199,152,838.00      59,941,692.00        38.45
INTUCH         59,230,750.00    127,595,800.00      186,826,550.00     -68,365,050.00        30.68
ROBINS        128,727,500.00     43,077,100.00      171,804,600.00      85,650,400.00        38.87
SAWAD         115,097,457.50     51,696,462.75      166,793,920.25      63,400,994.75        30.32
MINT           66,146,310.00     95,014,768.50      161,161,078.50     -28,868,458.50        17.94
TISCO          48,724,225.00    106,424,195.50      155,148,420.50     -57,699,970.50        32.65
KTB            80,973,560.70     70,685,120.00      151,658,680.70      10,288,440.70        26.08
SPRC           43,116,025.00     96,365,407.15      139,481,432.15     -53,249,382.15        38.71
IRPC           55,001,864.00     58,691,358.00      113,693,222.00      -3,689,494.00        24.12
TU             70,074,156.50     41,672,074.00      111,746,230.50      28,402,082.50        24.05
TRUE           33,919,475.00     76,863,110.20      110,782,585.20     -42,943,635.20        31.35
KTC            41,191,600.00     68,803,875.00      109,995,475.00     -27,612,275.00        30.19
HMPRO          19,446,727.00     84,828,540.00      104,275,267.00     -65,381,813.00        23.06
CPN            26,463,840.00     74,858,625.00      101,322,465.00     -48,394,785.00        15.23
EGCO           55,251,825.00     45,606,600.00      100,858,425.00       9,645,225.00        28.76
CKP            32,906,880.00     59,760,915.00       92,667,795.00     -26,854,035.00        16.64
PTG            50,165,147.50     39,157,450.00       89,322,597.50      11,007,697.50        20.53
BH             48,465,800.00     36,537,300.00       85,003,100.00      11,928,500.00        27.07
DTAC           14,047,300.00     70,076,500.00       84,123,800.00     -56,029,200.00        23.60
TCAP           44,487,425.00     39,134,300.00       83,621,725.00       5,353,125.00        29.96
KKP            52,333,825.00     28,722,300.00       81,056,125.00      23,611,525.00        24.94
JAS            43,668,315.00     35,421,578.75       79,089,893.75       8,246,736.25        30.32
BJC            16,570,425.00     60,335,350.00       76,905,775.00     -43,764,925.00        20.51
MTC            37,173,700.00     36,183,470.00       73,357,170.00         990,230.00        19.02
GLOBAL          8,348,930.80     64,264,960.00       72,613,890.80     -55,916,029.20        17.94
PLANB          39,188,145.00     28,386,080.00       67,574,225.00      10,802,065.00        22.47
WHA            20,162,331.20     47,042,026.40       67,204,357.60     -26,879,695.20        25.47
BCP            35,901,308.50     20,130,658.00       56,031,966.50      15,770,650.50        34.65
TASCO          18,308,570.00     35,499,490.00       53,808,060.00     -17,190,920.00        22.56
COM7           22,447,700.00     29,079,000.00       51,526,700.00      -6,631,300.00        16.19
TMB            14,395,515.40     37,039,885.58       51,435,400.98     -22,644,370.18        19.11
TKN            28,600,570.00     13,693,790.00       42,294,360.00      14,906,780.00         6.51
CBG            19,482,525.00     21,315,950.00       40,798,475.00      -1,833,425.00        21.19
MAJOR           9,498,439.60     30,709,060.00       40,207,499.60     -21,210,620.40        38.26
STEC           33,952,098.50      3,953,860.00       37,905,958.50      29,998,238.50        12.25
SPALI          16,320,330.00     21,194,960.00       37,515,290.00      -4,874,630.00        22.49
PRM            22,265,830.00     14,424,415.00       36,690,245.00       7,841,415.00        14.58
STA            33,181,830.00      3,392,530.00       36,574,360.00      29,789,300.00        21.91
PSH             7,865,246.00     27,414,640.00       35,279,886.00     -19,549,394.00        36.64
SPCG           16,912,270.00     18,358,143.20       35,270,413.20      -1,445,873.20        10.19
AMANAH         11,291,596.00     23,967,252.00       35,258,848.00     -12,675,656.00        12.50
THANI          19,353,455.10     15,594,870.00       34,948,325.10       3,758,585.10        27.95
PSL            21,609,035.00     12,009,803.40       33,618,838.40       9,599,231.60        14.22
CK              5,406,840.00     26,795,220.00       32,202,060.00     -21,388,380.00        12.24
AMATA          13,984,325.00     17,647,800.00       31,632,125.00      -3,663,475.00        19.23
HANA           23,129,006.50      7,758,425.00       30,887,431.50      15,370,581.50        21.16
TPIPP          18,518,346.00     12,218,648.00       30,736,994.00       6,299,698.00        19.34
KCE            21,450,661.00      4,818,730.00       26,269,391.00      16,631,931.00        20.53
QH             19,218,772.00      5,574,142.80       24,792,914.80      13,644,629.20        12.10
BCH             7,029,341.00     17,181,450.00       24,210,791.00     -10,152,109.00         6.66
DELTA          19,349,425.00      4,702,250.00       24,051,675.00      14,647,175.00        18.96
SGP             7,132,730.00     16,866,370.90       23,999,100.90      -9,733,640.90        24.23
TTW             9,114,490.00     13,996,374.20       23,110,864.20      -4,881,884.20        31.78
BEM             9,968,158.10     12,540,610.00       22,508,768.10      -2,572,451.90        12.55
OSP             3,608,075.00     18,819,550.00       22,427,625.00     -15,211,475.00        13.27
AEONTS         14,337,085.00      7,839,400.00       22,176,485.00       6,497,685.00        13.24
BCPG           12,754,906.00      7,512,290.00       20,267,196.00       5,242,616.00        27.60
CHG            12,124,940.00      8,122,606.00       20,247,546.00       4,002,334.00        16.14
BPP            17,409,479.60      2,031,470.00       19,440,949.60      15,378,009.60        19.33
BFIT            3,193,480.00     16,177,666.30       19,371,146.30     -12,984,186.30        11.66
SIRI            7,843,591.00     11,424,770.18       19,268,361.18      -3,581,179.18        45.81
CENTEL          9,278,200.00      8,989,825.00       18,268,025.00         288,375.00        27.18
EPG            13,084,850.00      5,148,460.00       18,233,310.00       7,936,390.00        18.13
ESSO           10,199,065.00      6,306,235.00       16,505,300.00       3,892,830.00        13.55
GUNKUL          7,484,842.00      8,908,322.00       16,393,164.00      -1,423,480.00        23.99
ORI            14,404,739.30      1,049,690.00       15,454,429.30      13,355,049.30        28.00
AP             10,533,029.60      4,748,407.60       15,281,437.20       5,784,622.00        28.92
RS             14,262,890.00        976,120.00       15,239,010.00      13,286,770.00        13.95
TOA             5,951,050.00      8,866,125.00       14,817,175.00      -2,915,075.00        15.16
THG             7,314,620.00      6,950,008.60       14,264,628.60         364,611.40        27.31
NOBLE           8,981,250.40      5,107,180.00       14,088,430.40       3,874,070.40         1.88
TVO             4,717,550.00      8,022,144.90       12,739,694.90      -3,304,594.90        16.66
BLAND           5,808,267.00      5,599,724.44       11,407,991.44         208,542.56        26.48
VGI             4,889,890.00      6,177,225.00       11,067,115.00      -1,287,335.00        16.64
WORK            4,669,370.00      5,995,600.00       10,664,970.00      -1,326,230.00        22.57
MBK             7,198,390.00      3,338,320.00       10,536,710.00       3,860,070.00        48.25
WHAUP           5,242,280.70      4,941,355.00       10,183,635.70         300,925.70        15.31
PF              6,452,881.20      3,707,510.00       10,160,391.20       2,745,371.20        28.86
--อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!