หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 25ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร 'บ.พรีเชียส ชิพปิ้ง'ที่ 'BBB-' หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ 'BB+'  แนวโน้ม 'Stable'

      ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ 'BBB-' และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ ‘BB+’โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ’คงที่’ อันดับเครดิตสะท้อนถึงความเสี่ยงทางธุรกิจในระดับสูงจากการอยู่ในอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง (Dry-bulk Shipping) ที่มีความผันผวนสูงรวมถึงภาระหนี้ของบริษัทที่อยู่ในระดับสูง การพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงพื้นฐานภาวะอุปสงค์และอุปทานที่มีความสมดุลมากขึ้น อย่างไรก็ดี ภาวะสงครามการค้าที่ยืดเยื้อยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้การฟื้นตัวของค่าระวางเรือมีความไม่แน่นอนยิ่งขึ้น

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

การเพิ่มขึ้นของอุปทานในระดับต่ำช่วยส่งเสริมพื้นฐานอุตสาหกรรมโดยรวม

      ความเสี่ยงทางธุรกิจที่อยู่ในระดับสูงของบริษัทสะท้อนถึงลักษณะที่มีความผันผวนสูงของอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง ซึ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมมีความผันผวนคือภาวะอุตสาหกรรมส่วนเกินที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องจากการที่อุตสาหกรรมประกอบไปด้วยผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากและมีการแข่งขันสูงจนส่งผลให้การควบคุมอุปทานเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ดี ภาวะอุปทานของเรือในปัจจุบันได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้ภาวะตลาดเอื้ออำนวยต่อผู้ประกอบการเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองมากยิ่งขึ้น

       ทริสเรทติ้ง คาดว่าความสามารถในการขนส่งของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองจะยังคงเติบโตในระดับปานกลางในช่วง 12-18 เดือนข้างหน้าโดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการจำกัดปริมาณค่ากำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิง (IMO 2020) ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งการที่ผู้ประกอบการจะสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวได้นั้น เจ้าของเรือจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ Scrubber เพื่อกำจัดกำมะถันส่วนเกิน หรือใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่ากำมะถันต่ำ ซึ่งทางเลือกทั้ง 2 แนวทางดังกล่าวล้วนส่งผลทำให้อุปทานลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ Scrubber กินเวลาหลายสัปดาห์ ในขณะที่การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่ากำมะถันต่ำก็มีต้นทุนที่แพงขึ้นซึ่งทำให้ผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะเดินเรือในอัตราความเร็วที่ช้าลง นอกจากนี้ กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวยังจะส่งผลเร่งให้มีการปลดระวางเรือมากยิ่งขึ้นสำหรับเรือเก่าและเรือที่ไม่คุ้มค่าในเชิงธุรกิจ อีกทั้งยังจะมีผลทำให้เกิดการชะลอการสั่งต่อเรือใหม่เนื่องจากความไม่แน่นอนในเรื่องการออกแบบติดตั้งระบบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่ต่าง ๆ ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าอุปทานของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองจะเติบโตที่ระดับเฉลี่ย 2%-3% ต่อปีในช่วงปี 2562-2563 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบหลายปี

ภาวะสงครามการค้าส่งผลกดดันการเติบโตของอุปสงค์

                อุตสาหกรรมเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลกค่อนข้างสูง ทั้งนี้ ระดับของกิจกรรมในอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นไปตามความต้องการด้านสินค้าโภคภัณฑ์ ตลอดจนการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก และการค้ามีความสัมพันธ์กัน ในอดีตปริมาณการค้าของอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองนั้นมีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product -- GDP) ของโลกเล็กน้อย ดังนั้น หากภาวะตึงเครียดหรือสงครามทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนมีความยืดเยื้อก็จะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศทางการค้าโดยรวม อีกทั้งจะยับยั้งการขยายตัวของ GDP และการค้าโลกจนอาจส่งผลให้อุปสงค์ของเรือสินค้าแห้งเทกองชะลอตัวในที่สุด กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund -- IMF) คาดว่า GDP ของโลกจะเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงที่ระดับ 3.2% ในปี 2562 และ 3.5% ในปี 2563 เทียบกับระดับ 3.6% ในปี 2561 ซึ่งภาวะสงครามการค้าที่ยืดเยื้อและไม่แน่นอนยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกยิ่งชะลอตัวมากขึ้น

ผลการดำเนินงานขึ้นอยู่กับพัฒนาการของค่าระวางเรือ

                ผลการดำเนินงานของบริษัทมีความผันผวนตามธรรมชาติของอุตสาหกรรมและพัฒนาการของค่าระวางเรือ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ดัชนีค่าระวางเรือบัลติค (Baltic Dry Index -- BDI) ซึ่งใช้เป็นดัชนีอ้างอิงค่าระวางเรือ (Time Charter Rate -- TC) ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับเฉลี่ยที่ 896 จุด เป็นตัวเลขที่ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 1,353 จุดในปี 2561 ในขณะที่ค่าระวางเรือโดยเฉลี่ยของบริษัทอยู่ที่  9,113 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันต่อลำในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ซึ่งลดลงจาก 10,866 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันต่อลำในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากภัยพิบัติเหมืองถล่มของบริษัท Vale S.A. ในประเทศบราซิลและสภาพอากาศที่เลวร้ายในประเทศออสเตรเลียซึ่งส่งผลกระทบในด้านลบต่อการผลิตและขนส่งแร่เหล็ก นอกจากนี้ เหตุการณ์ไข้หวัดหมูระบาดในประเทศจีนก็ส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าถั่วเหลืองของประเทศจีนลดลงอีกด้วย ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าค่าระวางเรือในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 จะมีแนวโน้มดีขึ้นหลังจากที่เหตุการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวคลี่คลายลงและการที่ BDI ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562

                สมมติฐานพื้นฐานของทริสเรทติ้งคาดว่าค่าระวางเรือโดยเฉลี่ยของบริษัทจะอยู่ระหว่าง 9,700-10,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันต่อลำในปี 2562 โดยพิจารณาจากค่าระวางเรือที่ต่ำในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 และเมื่อภาวะอุปทานมีความสมดุลมากขึ้น ทริสเรทติ้งก็คาดว่าค่าระวางเรือโดยเฉลี่ยของบริษัทจะอยู่ระหว่าง 10,600-12,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันต่อลำในระหว่างปี 2563-2564 สมมติฐานของทริสเรทติ้งยังคาดหวังว่าบริษัทจะยังมีการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลทำให้อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้ของบริษัทอยู่ที่ระดับ 36%-42% ในช่วงปี 2562-2564 ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ระดับ 50-62 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปีและจะมีเงินทุนจากการดำเนินงานอยู่ที่ระดับ 28-50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปีในช่วงปี 2562-2564

ภาระหนี้จะปรับตัวดีขึ้น

                ภาระหนี้ของบริษัทอยู่ในระดับสูงจากการที่บริษัทใช้เงินกู้ยืมเป็นหลักในการซื้อเรือ ณ เดือนมิถุนายน 2562 บริษัทมีหนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 398 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 6.6 เท่าและมีอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ระดับ 8.4% (ปรับอัตราส่วนให้เป็นตัวเลขเต็มปีโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน)

                ทริสเรทติ้ง คาดว่าภาระหนี้ของบริษัทจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปในปี 2562 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่อ่อนแอลงในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทจะอยู่ที่ 7-7.5 เท่าและอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 8% ในปี 2562 หลังจากนั้น อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้น โดยอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ที่ 4-5 เท่าและอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ที่ระดับ15%-20% ในระหว่างปี 2563-2564 ในการนี้ ทริสเรทติ้งมีสมมติฐานว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้นตามแนวโน้มขาขึ้นของตลาดและคาดหมายว่าบริษัทจะไม่มีค่าใช้จ่ายลงทุนในระดับสูงในช่วงเวลาดังกล่าวเนื่องจากบริษัทยังไม่มีแผนในการซื้อเรือใหม่

                สมมติฐานพื้นฐานของทริสเรทติ้งยังรวมถึงการคาดการณ์ว่ากระบวนการเรื่องข้อพิพาทที่บริษัทมีกับอู่ต่อเรือจะมีข้อยุติในปี 2563 และบริษัทจะได้รับเงินคืนจำนวน 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากจำนวนทั้งหมด 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วตามค่างวดของการสั่งต่อเรือ อย่างไรก็ดี ถ้าหากผลการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการในประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวไม่เป็นคุณต่อบริษัทก็จะส่งผลให้บริษัทอาจต้องสูญเงินที่จ่ายเป็นค่างวดในการสั่งต่อเรือถึง 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าวเพิ่มอีกประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ บริษัทยังอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสียหาย การสูญเสีย ดอกเบี้ย และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่สามารถระบุจำนวนได้ในขณะนี้อีกบางส่วนด้วย ทริสเรทติ้งมองว่าผลการพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทเป็นอย่างมาก โดยในกรณีที่คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตัดสินให้บริษัทแพ้คดี อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินของบริษัทก็จะยังคงอยู่ในระดับสูงซึ่งจะทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทอ่อนแอลงและเพิ่มปัจจัยเสี่ยงในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของบริษัท

สภาพคล่องอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้

                ทริสเรทติ้ง คาดว่าบริษัทจะสามารถบริหารจัดการให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอสำหรับภาระหนี้สินทางการเงินในระยะ 12-18 เดือนข้างหน้าได้ โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายลงทุนประมาณ 6-8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีหนี้ที่จะครบกำหนดชำระจำนวน 145 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนแหล่งเงินทุนของบริษัทนั้นคาดว่าจะมาจากเงินทุนจากการดำเนินงานปีละ 50-60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอีก 47 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ เดือนมิถุนายน 2562 นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนทั้งการกู้ยืมเงินจากธนาคารและการออกหุ้นกู้รวม 80-100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อนำไปใช้จ่ายชำระหนี้ ในขณะที่สมมติฐานของทริสเรทติ้งยังคาดว่า บริษัทจะได้รับเงินอีกจำนวน 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเงินคืนค่างวดการสั่งต่อเรือจากข้อพิพาทที่มีกับอู่ต่อเรือที่จะยุติลงในปี 2563 อีกด้วย ทริสเรทติ้งจึงคาดหวังว่าบริษัทจะรักษาระดับสภาพคล่องให้เพียงพอเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินรวมถึงรองรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่ภาวะตลาดมีความผันผวนอีกด้วย

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

  • • ค่าระวางเรือโดยเฉลี่ยของบริษัทจะอยู่ระหว่าง 9,700-10,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันต่อลำในปี 2562 และจะอยู่ระหว่าง 10,600-12,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันต่อลำในระหว่างปี 2563-2564
  • • อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานจะอยู่ที่ระดับ 36%-42% ในช่วงปี 2562-2564
  • • ค่าใช้จ่ายลงทุนรวมประมาณ 8-10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในระหว่างปี 2562-2563
  • • บริษัทจะได้รับเงินคืนค่างวดการสั่งต่อเรือจำนวน 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2563

แนวโน้มอันดับเครดิต

                แนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable' หรือ 'คงที่' สะท้อนถึงภาวะอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่ปรับตัวดีขึ้นและความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้นตามภาวะของอุตสาหกรรม ในการนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดหวังด้วยว่าบริษัทจะบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินให้ดีต่อไปด้วย

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

                อันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับลดลงในกรณีที่ภาวะอุตสาหกรรมไม่เอื้ออำนวยหรือฐานะการเงินของบริษัทอ่อนตัวลงเกินกว่าสมมติฐานของทริสเรทติ้งเป็นอย่างมากทั้งจากผลการดำเนินงานที่ถดถอยลงหรือภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลให้อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วอยู่ต่ำกว่าระดับ 10% อย่างต่อเนื่อง โอกาสในการปรับเพิ่มอันดับเครดิตจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ภาวะตลาดเอื้ออำนวยและบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าคาดอย่างต่อเนื่องจนส่งผลทำให้บริษัทยังคงรักษาอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วให้อยู่สูงกว่าระดับ 20% ได้อย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป,  26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSL)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB-

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

PSL211A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงิน 3,590 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 BB+

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

          บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

           ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!