หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

RSPพาพิชญ์2บอร์ด RSP รับซื้อหุ้นคืน 27 ล้านหุ้น จากนลท.ทั่วไป ภายในวงเงินสูงสุด 121.50 ลบ.
ให้ราคา 4.50 บาท สูงกว่าบนกระดาน เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน

          บอร์ด RSP อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน 3.51% หรือคิดเป็นจำนวน 27 ล้านหุ้น วงเงิน 121.50 ล้านบาท ส่งสัญญาณถึงผู้ลงทุน ฐานะการเงินแกร่ง มูลค่าหุ้นตามปัจจัยพื้นฐานยังน่าสนใจลงทุน เริ่มซื้อตั้งแต่วันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2562 ในราคา 4.50 บาท โดยการซื้อหุ้นคืนครั้งนี้เป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

          นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ RSP ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แฟชั่นและกีฬาภายใต้ตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงินภายในวงเงิน 121.50 ล้านบาท โดยมีราคาที่จะเสนอซื้อคืน 4.50 บาทต่อหุ้น และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยโครงการซื้อหุ้นคืนเป็นการเสนอซื้อเป็นการทั่วไป (General Offer) มีกำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

          สำหรับโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งนี้ เพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ภายหลังจากซื้อหุ้นคืนจะสนับสนุนให้ตัวเลขทางการเงินของบริษัทฯ ดีขึ้นจากจำนวนหุ้นที่ลดลง ทั้งในส่วนของอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ปรับตัวดีขึ้น

          แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 216.02 ล้านบาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 388.73 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จากการเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป

 


AO10136

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!