หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copyการบริจาคเงินอุดหนุนตามความสมัครใจให้องค์การระหว่างประเทศที่ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก

 

       คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้ไทยบริจาคเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน (ARMAC) จำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 320,000 บาท สำหรับแต่ละปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ถึงปีงบประมาณ 2564 และเงินอุดหนุนสำหรับสถาบันอาเซียนว่าด้วยสันติภาพและความสมานฉันท์ (ASEAN-IPR) จำนวน 500,000 บาท โดยเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 จากเงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก งบประมาณกระทรวงการต่างประเทศ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

      ที่ผ่านมา ไทยยังไม่เคยบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรทั้งสอง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะบริจาคเงินอุดหนุนตามความสมัครใจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทั้งสององค์กรและแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ รวมทั้ง แสดงความมุ่งมั่นของไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนที่ต้องการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรต่าง ๆ ที่สำคัญเพื่อให้ประชาคมอาเซียนมีความยั่งยืน และยังเป็นการส่งเสริมบทบาทนำ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยในฐานะประธานอาเซียน ในปี 2562 ได้อีกด้วย

     ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 กันยายน 2562

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!