หมวดหมู่: มติ ครม.

GVO1ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และอนุมัติให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ 74 หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขร่างเอกสารที่มิใช่สาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาและดำเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

        ประธานสมัชชาสหประชาชาติจะเป็นเจ้าภาพจัดการการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (High – Level Meeting on Universal Health Coverage) ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ 74 (Seventy – Fourth Session of the United Nations General Assembly) จะมีการรับรอง ร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Political Declaration of the High – Level Meeting on Universal Health Coverage) ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

      ร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นการยืนยันความสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และยืนยันความมุ่งมั่นทางการเมืองที่จะเร่งและขยายความพยายามในการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโลก ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ภายในปี 2573

     ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 กันยายน 2562

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!