หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 3ร่างตราสารขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

 

     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการลงนามตราสารขยายระยะเวลาการใช้บันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช รวมทั้งมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในเอกสารฯ ข้างต้น ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

      ตราสารฯ มีสาระสำคัญคือ รัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เห็นชอบร่วมกันในการต่ออายุการใช้บันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชฉบับปัจจุบันที่จะสิ้นอายุลงไปอีก 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564

      การลงนามมาตราสารฯ ดังกล่าวจะช่วยให้การดำเนินความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเป็นไปอย่างต่อเนื่องและผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนอย่างเป็นรูปธรรม

      ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 กันยายน 2562

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!