หมวดหมู่: พาณิชย์

01 CFABบุกเชียงใหม่

YEN-D คอนเน็คชั่นต่อยอดธุรกิจไทย – ลาว กว่า 320 ล้านบาท

    พาณิชย์ปลื้ม YEN-D ผงาด จับคู่นักธุรกิจ YEN-D ไทย-ลาว ลงนาม MOU ต่อยอดธุรกิจ สร้างมูลค่าการค้ากว่า 320 ล้านบาท

         นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 กระทรวงพาณิชย์ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกความตกลง (MOU) เพื่อจับมือเชื่อมสายสัมพันธ์และค้าขายระหว่างผู้ประกอบการ YEN-D ของไทยกับผู้ประกอบการของ สปป.ลาว ในงานมหกรรมค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มุกดาหาร – สะหวันนะเขต “สานสัมพันธ์การค้า เชื่อมโยงสองฝั่งโขง” จำนวน 5 คู่ โดยเป็นการจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการ YEN-D ไทย กับผู้ประกอบการ สปป. ลาว คือ บริษัท เปย์เลย (ไทยแลนด์) ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านหรู ที่ปรึกษาการลงทุนในลาว และ IT Solutions กับบริษัท เจริญนครพัฒนา จำกัดผู้เดียว มูลค่ารวม 300 ล้านบาท และการจับคู่ระหว่างนักธุรกิจไทยกับ สปป.ลาว อีก 4 คู่ ได้แก่ บริษัท เกษตรฮับ จำกัด ผู้ผลิตสินค้ายางพารา (ยางเครป) กับบริษัท Connect Lao Import-Export Sole Co.,Ltd ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ YEN-D สปป. ลาว ทำธุรกิจซื้อขายกันในกลุ่มสินค้ายางพารา (ยางเครป) มูลค่ารวมประมาณ 5 ล้านบาท บริษัท ที.พี. แมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กับผู้ประกอบการ YEN-D สปป. ลาว คือบริษัท  BNN Clean Organic Agriculture Sle Co., Ltd ในธุรกิจสินค้าเครื่องจักรการเกษตรมูลค่า 15 ล้านบาท บริษัท สมาร์ทเบรน ลาว จำกัด กับสาขา 1 บริษัท ไอคิว – อีคิว สมาร์ท จำกัด ผู้เดียว สาขา 2 I – Smart สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ สมาร์ทเบรน โดยเป็นการเปิดสาขา สมาร์ท เบรน 2 สาขา มูลค่า 1.6 ล้านบาท และบริษัท โอ แฟงท์ จำกัด กับบริษัท วี อินสไปร์ เอเชีย จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทไทยที่มีพันธมิตรเป็นลาว) ในธุรกิจแฟรนไชส์ ขนมครกท่าช้าง มูลค่าประมาณ 9.25 แสนบาท โดยมูลค่าการจับคู่ธุรกิจครั้งนี้อยู่ที่ 325,565,000 บาท

     “การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นผลสำเร็จมาจากโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Program : YEN-D) ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่สามารถสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยขยายไปทั่วภูมิภาค จนผลักดันให้เกิดการขยายการค้าการลงทุนภายในประเทศเพิ่มขึ้น ล่าสุด เป็นการตอกย้ำว่าโครงการ YEN-D เป็นโครงการที่ได้รับความสำเร็จเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างการเชื่อมโยงภายในภูมิภาคอาเซียนผ่านเครือข่ายทางธุรกิจของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ”

       นายอดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Program : YEN-D Program) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของประเทศเพื่อนบ้านมาพบเจอกัน เพื่อทำความรู้จักจนเกิดความสนิทสนมและนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ โดยโครงการ YEN-D เน้นการสร้างเครือข่ายให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นหลัก ส่วนการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจนั้น ถือเป็นผลพลอยได้ที่ได้จากความสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิดของโครงการที่ว่า “ความสัมพันธ์แบบเพื่อนมาก่อน แล้วธุรกิจจะตามมาเอง”

      ที่ผ่านมาโครงการ YEN-D ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 5 ตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบัน ครอบคลุมตั้งแต่ โครงการ YEN-D Program ที่สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV ได้แก่ สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม จนประสบผลสำเร็จ จึงมีการผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่แนวชายแดนภายใต้โครงการ YEN-D Frontier (โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน) และในปี 2562 กรมฯ ได้ต่อยอดความสำเร็จสู่โครงการ YEN-D Plus ที่ขยายตลาดนอกประเทศ CLMV ไปสู่ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรและเข้าร่วมเป็นเครือข่าย YEN-D ทั้งสิ้นกว่า 1,400 ราย และสามารถสร้างมูลค่าการค้าการลงทุนได้มากกว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นเครือข่ายที่รวมนักธุรกิจรุ่นใหม่ในอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปี 2563 กรมฯ ยังเดินหน้าผลักดันการค้าชายแดนผ่านโครงการ YEN-D อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ YEN-D Plus (อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย) YEN-D Frontier และ YEN-D Reunion เป็นต้น เพื่อมุ่งสร้างความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและเป็นสะพานเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนและกลุ่มประเทศเอเชียใต้ให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นต่อไป

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารของโครงการ YEN-D กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน โทรศัพท์ 02-547-4729 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 หรือเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!