news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: การแพทย์-สธ

1นยม เตมศรสข

ป.ป.ส. เตือนประชาชนอย่าเข้าใจผิดว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีผลให้ กัญชาและกัญชง ถูกกฎหมาย ยืนยันขณะนี้ กัญชาและกัญชง ยังเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง หรือเสพ ยกเว้นได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น

      นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส กล่าวสรุปถึงสาระสำคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกมาล่าสุดที่แก้ไขนั้น เป็นเพียงการเพิ่มเติม โดยระบุให้ยกเลิกชื่อยาเสพติดประเภท 5 ลำดับ 1 คือ’กัญชา’และยาเสพติดประเภท 5 ลำดับ 5 คือ ‘กัญชง’ ว่า กัญชาและกัญชง ยังคงถูกกำหนดให้เป็นยาเสพติดประเภท 5 แต่มีการกำหนดยกเว้นให้เฉพาะเปลือกแห้ง แกนลำต้นแห้ง เส้นใยแห้งของกัญชาและกัญชง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเปลือกแห้ง แกนลำต้นแห้ง เส้นใยแห้ง ไม่เป็นความผิด ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้เดิม

        นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดข้อยกเว้นเพิ่มเติม ให้สาร CBD บริสุทธิ์ร้อยละ 99 ที่มี THC ผสมไม่เกินร้อยละ 0.01 สารสกัด CBD หรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัด CBD ที่มีสาร THC ผสมไม่เกินร้อยละ 0.2 ซึ่งเป็นยาหรือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือสมุนไพร เมล็ดกัญชงหรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชงที่ใช้ในอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และน้ำมันจากเมล็ดกัญชง (hemp seed oil) หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชงที่ใช้ในเครื่องสำอางตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง ไม่ถือว่าสิ่งดังกล่าวเป็นยาเสพติดให้โทษต่อไป ทั้งนี้ เมล็ดกัญชงที่นำมาใช้เป็นอาหารหรือเครื่องสำอาง ต้องเป็นเมล็ดที่ไม่สามารถนำไปเพาะพันธุ์ได้แล้ว

     นายนิยม กล่าวว่า เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร และเครื่องสำอาง ซึ่งส่วนผสมของสารสกัด CBD เมล็ดกัญชงหรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชง เข้ามาในประเทศอย่างเสรีโดยไม่ผิดกฎหมาย ประกาศดังกล่าว ได้กำหนดให้ในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรก (นับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 62 เป็นต้นไป) จะต้องเป็นการผลิตในประเทศเท่านั้น

      ดังนั้น “กัญชาและกัญชง ยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 การผลิต เพาะปลูก นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง หรือเสพ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดตามกฎหมาย” จึงขอเตือนพี่น้องประชาชน อย่าเข้าใจผิด เพราะกัญชาและกัญชง ยังคงมีสถานะเป็นยาเสพติด

      ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ก็จะต้องไปออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานเกี่ยวกับการนำเมล็ดกัญชง น้ำมันหรือสารสกัดจากกัญชงหรือกัญชา ไปใช้เป็นส่วนผสมในยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหาร และเครื่องสำอางที่ผลิตในประเทศไทยให้ประชาชนรับทราบ" ต่อไป เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าว

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1