news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

1.AAA ABเอพี

AP 'เอพี ไทยแลนด์' เปิดตัว '3 นวัตกรรมบริการ'ล่าสุด KATSAN-HOMEWISER-YourNextU มุ่งสร้างมาตรฐานใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตทุกคนในสังคม 

      เอพี ไทยแลนด์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แถวหน้าและผู้นำในการริเริ่มสร้างสรรค์พิมพ์เขียวแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อทุกคนในสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์AP WORLD, A Vision for Quality of Life’ เดินหน้าเปิดตัว 3 นวัตกรรมบริการแห่งคุณภาพชีวิตล่าสุด ได้แก่KATSAN’ ผู้คุ้มกันส่วนตัวอัจฉริยะ (Personal Guardian) ตลอด 24 ชั่วโมง HOMEWISER’ ผู้เชี่ยวชาญประจำบ้านที่มาพร้อมกับแนวคิดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และYourNextU’นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Learning Buffet Model

       มุ่งสร้างมาตรฐานใหม่ให้สังคมด้วยผลผลิตจากการลงทุนในธุรกิจที่เป็นอิสระจากเอพี บริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ ภายใต้ชื่อบริษัท ‘เคลย์มอร์’ และ ‘เอสอีเอซี’ สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมมาจากกระบวนการ Stanford Design Thinking เพื่อตอบโจทย์ ‘ความต้องการที่ยังไม่ถูกตอบสนอง’ พร้อมนำร่องใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลูกค้าเครือเอพี และเปิดกว้างให้ใช้บริการแก่บุคคลทั่วไป โดยไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าของเอพีเท่านั้น

      คุณวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป เปิดเผยว่า “จากการประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ ‘AP WORLD, A Vision for Quality of Life’ ของเอพีที่มุ่งสร้างพิมพ์เขียวแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า ด้วยการเป็นมากกว่าธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ โดยการขยายไปสู่ธุรกิจอื่นๆ และในวันนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป พร้อมส่งมอบพันธกิจการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคม ด้วย 3 นวัตกรรมบริการใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยทีมนวัตกรรมไทยได้แก่ ‘KATSAN’ ‘HOMEWISER’ และ ‘YourNextU’ ที่ตอบโจทย์ทั้งด้าน 1) ความปลอดภัยในวันพรุ่งนี้  2) การทำนุบำรุงอยู่อาศัยเชิงป้องกัน และ 3) สร้างคนคุณภาพด้วยการยกระดับการศึกษา ตอกย้ำพันธกิจสำคัญสู่การสร้างมาตรฐานใหม่ของการดำเนินชีวิต”

       “นวัตกรรมบริการทั้ง 3 นี้ ได้รับการสร้างสรรค์โดยทีมงานคนไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และทำงานอย่างเป็นอิสระจากเอพี ชื่อว่า ‘เคลย์มอร์’ และ ‘เอสอีเอซี’ โดยใช้กระบวนการ Stanford Design Thinking เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนานวัตกรรมให้สอดรับกับความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง (Unmet Needs) โดย ‘เคลย์มอร์’ พัฒนานวัตกรรมบริการ 2 ด้านสำคัญ ภายใต้ชื่อ ‘KATSAN’ ผู้คุ้มกันส่วนตัวอัจฉริยะ (Personal Guardian) ตลอด 24 ชั่วโมง และ ‘HOMEWISER’ ผู้เชี่ยวชาญประจำบ้าน ด้วยแนวคิดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ในขณะที่ ‘เอสอีเอซี’ เป็นอีกธุรกิจของเอพีที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคนในองค์กร และคนในสังคม ผ่านการสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้อย่าง ‘YourNextU’ นวัตกรรมและระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ ที่โดดเด่นด้วย Learning Buffet Model โมเดลเพื่อการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ด้วยหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพแบบรอบด้านกว่า 300 หลักสูตร ทั้งแบบในคลาสเรียน และออนไลน์ โดยทั้ง 3 นวัตกรรมบริการนี้ พร้อมนำร่องใช้งานจริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลูกค้าเครือเอพี และให้บริการแก่บุคคลทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าที่อยู่อาศัยในโครงการเอพีเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น” นายวิทการกล่าวเสริม

    นวัตกรรมบริการเพื่อความปลอดภัย และการทำนุบำรุงที่อยู่อาศัยเชิงป้องกันโดยบริษัท เคลย์มอร์ จำกัด ได้แก่

     KATSAN นวัตกรรมดีไซน์แห่งคุณภาพชีวิตเพียงหนึ่งเดียวที่จะยกระดับมาตรฐานในการบริการจัดการความปลอดภัยภายในหมู่บ้านพักอาศัยไปสู่มิติใหม่ ด้วยความเข้าใจถึงความต้องการแฝงเชิงลึก (Unmet Need) ในมิติเรื่องการคัดสรรบุคคลภายนอกที่จะเข้าสู่โครงการ ควบคู่ไปกับการเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง Computer Vision และการประมวลผลผ่าน AI อัจฉริยะที่เชื่อถือได้อย่างแม่นยำ ‘KATSAN’ จึงเป็นผู้คุ้มกันส่วนตัวอัจฉริยะ (Personal Guardian) ตลอด 24 ชั่วโมง ที่พร้อมทำหน้าที่ คัดสรร ดูแลความปลอดภัยในทุกมิติของการอยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ลดข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดจากความหละหลวม ด้วยจุดเด่นในเรื่องของ Security Matrix การประมวลผลการเข้าออกอัจฉริยะ ผ่านการจดจำป้ายทะเบียนรถยนต์ และฟังก์ชันการบริหารจัดการความปลอดภัยอื่นๆ อีกมากมายที่เชื่อมต่อเจ้าของบ้าน (User) ทีมบริหารจัดการหมู่บ้าน (Property Management) และส่วนงานรักษาความปลอดภัย (Security Team) เข้าสู่ฐานข้อมูลหลักของหมู่บ้าน ดำเนินงานและรับทราบผลพร้อมกันทั้ง 3 ส่วนอย่างทันท่วงที

      HOMEWISER นวัตกรรมดีไซน์แห่งคุณภาพชีวิตที่จะส่งมอบความอุ่นใจในการทำนุบำรุงที่อยู่อาศัย ในมิติใหม่ ซึ่งพร้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำบ้าน (Personal Home Advisor) ตลอดการอยู่อาศัย แตกต่าง ด้วยแนวคิดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ด้วยบริการตรวจเช็คและวางแผน สุขภาพบ้านโดยผู้เชี่ยวชาญ (Home Health Check & Planning) พร้อมเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ ไว้อย่างเป็นระบบผ่านฐานข้อมูลที่สะดวกต่อการเข้าตรวจเช็คทั้งเจ้าของบ้าน และทีมบริการ ดูแลก่อนเกิดความเสียหาย ด้วยระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่ออุปกรณ์ หรือระบบต่างๆ ภายในบ้านถึงรอบการดูแล พร้อมบริการเสริมอื่นๆ (On-Demand Service) ที่เลือกได้ตามใจความต้องการของผู้อยู่อาศัย

     คุณนิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล Executive Director ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน หรือเอสอีเอซี (SEAC) กล่าวว่า “เอสอีเอซีต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทุกคนเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา วันนี้กระแส Digital Disruption ทำให้ความรู้ ความสามารถของคนในปัจจุบันล้าสมัยลงอย่างรวดเร็ว หลายคนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการรีสกิล (Re-skill) เพื่อให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา โดยเราตั้งใจสร้างสรรค์และออกแบบนวัตกรรมและระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของโลก รูปแบบการใช้ชีวิต และสไตล์การเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัย เพื่อร่วมสานต่อพันธกิจในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนในสังคม”

         YourNextU นวัตกรรมดีไซน์ที่เกิดขึ้นเพื่อดิสรัปการศึกษาครั้งแรกของโลก ด้วยจุดต่างในการเป็น World-Class Education Service กับโมเดลการเรียนรู้แบบ Learning Buffet Model เรียนแบบไม่สิ้นสุด เรียนซ้ำได้อย่างไม่จำกัดกับคลาส และโปรแกรมระดับโลกกว่า 300 หลักสูตร ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง Classroom การเข้าคลาสเพื่ออบรมในห้องเรียนกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลักสูตรต่างๆ

  1.       Social Learning การเรียนรู้ในรูปแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล หรือเรื่องราวจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเรียน วิทยากร นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ หรือผู้นำทางความคิด ผ่านกิจกรรมพิเศษที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
  2. Online เรียนรู้เนื้อหาผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์ที่คัดกรองและคัดสรรมาแล้วว่าดีที่สุด มาตรฐานระดับสากล พร้อม Subtitles ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเวลา และสถานที่ที่ผู้เรียนสะดวกได้
  3. Library คลังความรู้ที่ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดได้อย่างไม่จำกัดออกมาเป็น คัมภีร์พิชิตความสำเร็จ' เพื่อปฎิบัติตามได้ทันที และเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

      ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อ และรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะกับตนเองได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดหัวข้อ และจำนวนครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี  อีกทั้งยังมีการอัพเดทหลักสูตรใหม่เพิ่มเติมทุกเดือนเพื่อให้มีความทันสมัยตลอดเวลา และสามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เข้ากับสถานการณ์ และความต้องการของผู้เรียนได้ เช่น หลักสูตร Design Thinking ต้นฉบับจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด หลักสูตร Outward Mindset จาก The Arbinger Institute หลักสูตร Self-Leadership จาก The Ken Blanchard Companies รวมถึงหลักสูตรเพื่อสร้างทักษะใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ยุค 4.0 อีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดจะถูกพัฒนาเนื้อหาร่วมกับเจ้าของหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของตนเอง ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้กับงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน ทลายทุกข้อจำกัดในการเข้าถึงโอกาสใหม่ของการศึกษาด้วยค่าบริการเพียง 12,000 บาท/ปี 

AP Thailand’ unveils ‘3 new service innovations’ KATSAN – HOMEWISER – YourNextU Aims to build new standard for better quality of life 

     AP Thailand, a leading property developer and initiator of a blue print of good quality of life for everyone in society under “AP WORLD: A Vision for Quality of Life”, today, unveiled three new service innovations: KATSAN, an intelligent personal guardian 24/7, HOMEWISER, a personal home advisor with a preventive maintenance concept and YourNextU, a learning innovation that follows what it calls Learning Buffet Model. The firm aims to create a new standard for society through products of its investment in independent businesses that are managed by teams of professionals under CLAYMORE and SEAC.  These innovations were created and developed using Stanford Design Thinking to meet a number of unmet needs.  They will be used in pilot efforts to lift up the life quality of AP customers and the company is open for the general public to benefit from the innovations.

      Mr.Vittakarn Chandavimol, Chief Corporate Strategy and Creation, AP (Thailand) Group said, “Following our announcement of AP WORLD: A Vision for Quality of Life which aims to draw a blue print of good quality of life for tomorrow by diversifying into other businesses to be more than a property developer, today is a good starting point for AP Thailand Group to deliver on the promise to create good quality of life for society with our newest three service innovations that are the products of Thai innovators.  They are KATSAN, HOMEWISER and YourNextU and they answer our needs for 1) tomorrow’s security 2) preventive maintenance and 3) people development education.  These innovations reinforce the main mission to build a new living standard.”

      “The three service innovations were created by CLAYMORE and SEAC.  They are teams of specialised Thais who worked independently from AP using Stanford Design Thinking as the main tool to develop these innovations to meet unmet needs.  CLAYMORE developed two main service innovations called KATSAN which offers an intelligent personal guardian 24/7 and HOMEWISER which is a personal home advisor in pursuit of preventive maintenance.  SEAC is an AP business tasked with developing knowledge and the quality of people in an organisation and society at large by creating a learning innovation like YourNextU.  It is a learning innovation and eco-system distinguished with its Learning Buffet Model.  This model allows for unlimited learning with more than 300 courses - online and offline - to develop people potential and capabilities all around.  We will have pilot use of the three service innovations to improve the quality of life of AP customers and will offer them for the general public – not limited to just customers living in AP’s residential projects so as to be in line with our intent to improve the quality of life of everyone in society,” said Mr. Vittakarn.

        CLAYMORE’s innovations for home security and preventive maintenance are:

       1)KATSAN - the only quality of life design innovation that serves to bring security management in a residential project to a new dimension.  With an understanding of the unmet needs involving the screening of outsiders entering a project coupled with the use of modern technology like computer vision and reliable AI processor, KATSAN offers an intelligent personal guardian 24/7, one equipped to sift and take care of security in every dimension of living in a residential property.  It reduces errors that may occur from negligence and takes advantage of security matrix, including smart entry-exit processing through recognition of car registration plates and many other security management functions linking together the user, the property management and the security team to the residential project’s main database to ensure prompt operation and acknowledgement of the three components.      

       2)HOMEWISER - a quality of life design innovation that offers peace of mind for home maintenance in a new dimension.  Fully equipped to be a personal home advisor throughout a living period, it is distinguished with a preventive maintenance concept complete with such services as home health check and planning where all data are recorded systematically using a database that is easy to access by the homeowner and the service team.  It takes care of your home before damage occurs with automatic advance warning when equipment or home systems reach their maintenance cycles.  Supplementary services are also available to the resident on demand. 

         Ms.Nipatra Tangpojthavepol, Executive Director, SEAC as ASEAN’s first and only lifelong learning centre, said, “SEAC wants to play a part in building a lifelong learning society where everyone can learn and develop themselves anywhere at any time.  Today, digital disruption is making people’s knowledge and skills quickly go out of date and become irrelevant.  Many have started to recognise the importance of reskilling to keep abreast with the changing world. Hence, we intended to create and design a learning innovation and ecosystem to help reskilling and responding to changes in the world, lifestyles and learning styles of everyone regardless of gender and age as we look to continue the mission to deliver good quality of life for everyone in society.”

       YourNextU is the world’s first design innovation to disrupt education. Distinguished as a world-class education service, the Learning Buffet Model ensures learners can learn endlessly and repeatedly with no limits to classes and more than 300 world-class programmes offering a mix of learning approaches, including 1. Classroom.  Attending classes to train in classrooms with experts in specialised courses. 2. Social Learning. The kind of learning involves sharing experiences, information or stories from experts in specialised areas e.g. noted speakers, successful businessmen or opinion leaders through a range of special activities to build a quality learning community. 3. Online. Learning via online programmes that have been selected as the best by international standards with subtitles.  Learners can choose time and place convenient to them. 4. Library.  An archive of knowledge from which learners can download without limit to use as ‘a success bible’ they can follow immediately for continuous learning.

      Learners can freely choose the topic and format of learning that best suits them with no limit on topics and number of time within a period of one year.  Courses are updated monthly and can be adapted to learners’ situations and needs such as the original Design Thinking from Stanford University, Outward Mindset from The Arbinger Institute, Self-Leadership from The Ken Blanchard Companies and many other courses designed to develop new skills for the 4.0 era.  All contents are developed in collaboration with course owners to suit one’s social and cultural context.  Therefore, learners can apply it to their work and daily life.  This learning innovation eliminates all education barriers and limitations making it accessible and affordable for everyone with the membership fee of only 12,000 baht yearly per user.   

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1