news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1.AAA ABaac

ธ.ก.ส.ร่วมงาน Thailand Smart Money สัญจรระยอง ครั้งที่ 3

     ธ.ก.ส. นำสลากออมทรัพย์ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 หน่วยละ 100 บาท ลุ้นรางวัลสูงสุด 15 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์เงินฝากและสินเชื่อต่างๆ พร้อมแคมเปญพิเศษมากมาย ร่วมงาน Thailand Smart Money สัญจรระยอง ครั้งที่ 3 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดระยอง 7-9 มิถุนายน 2562 

      นายสรรพชัย เนมิตกนาม  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในงาน Thailand Smart Money สัญจรระยอง ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2562 ธ.ก.ส. ได้นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินและสินเชื่อต่างๆ เปิดให้ บริการภายในงาน โดยมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ คือ ‘สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4’ จำนวน 1,200 ล้านหน่วย หน่วยละ 100 บาท รวมวงเงิน 120,000 ล้านบาท มีอายุรับฝาก 3 ปี เมื่อฝากครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.75 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี กรณี

      ไถ่ถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย ได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน รวม 36 ครั้ง โดยจำนวน 6 งวด

      รางวัลที่ 1 มีมูลค่าสูงสุด 15,000,000 บาท โดยจะมอบให้กับผู้โชคดีในเดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน 2563 เดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน 2564 และเดือนพฤษภาคม 2565 และจำนวน 30 งวด รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 119 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท รางวัลที่ 2 มี 360 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท รางวัลที่ 3 มี 1,200 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท รางวัลที่ 4 มี 2,400 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท รางวัลที่ 5  มี 12,000 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท รางวัลเลขท้าย 4 ตัว มี 120,000 รางวัลๆ  90 บาท และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 2,400,000 รางวัลๆ ละ 45 บาท รวมรางวัลทั้งสิ้น 2,536,080 รางวัล เป็นเงินสูงสุด 162,580,000 บาทต่อเดือน ออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ที่สำคัญดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไป และยังสามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน (Bank Guarantee) ได้ เปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และผ่านช่องทาง Application ‘ธ.ก.ส. A-Mobile’ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

      นอกจากนี้ ยังมี เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ฝากเงินรับดอกเบี้ย พร้อมลุ้นสิทธิ์จับรางวัล ระดับจังหวัดปีละ  2 ครั้ง และระดับประเทศอีกปีละ 1 ครั้ง เงินฝาก A-Savings ดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี บริการผ่าน Application ‘ธ.ก.ส. A-Mobile’เพื่อให้การโอนเงินบนมือถือสะดวกรวดเร็วและง่ายเพียงปลายนิ้ว เงินฝากกระแสรายวันพลัส เงินฝากกระแสรายวันที่มีดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ เงินฝากผู้สูงอายุ Senior Savings สำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

      อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี หากยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป รับดอกเบี้ยร้อยละ 0.99 ต่อปี ฝากได้คนละ 1 บัญชี สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และยังสามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 2.99 ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิดบัญชี 10,000 บาท ครั้งต่อไปฝากเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท รับดอกเบี้ยร้อยละ 1.10 ต่อปี ไม่เสียภาษี เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน ฝากตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน รับดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี ไม่เสียภาษี เงินออมลูกรัก สำหรับผู้เยาว์อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี ที่สามารถลงลายมือชื่อและนามสกุลของตนเองได้ หรือครอบครัวที่มีบุตรหรือบุคคลธรรมดาที่ต้องการฝากเงินเพื่อผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุไม่เกิน 15 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.50 ต่อปี ฝากต่อเนื่องทุกเดือนๆ ละ 1,000 บาท รับเงินขวัญถุงเป็นรายปี ตั้งแต่ 500 – 1,000 บาท พร้อมสิทธิ์ลุ้นรับทุนการศึกษา เงินฝากออมดีมีทุน สำหรับ บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ และเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงปริญญาตรี มีสิทธิ์ลุ้นทุนการศึกษา รวมถึงการให้บริการสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

        นายสรรพชัย กล่าวอีกว่า ด้านสินเชื่อ ธ.ก.ส. มีบริการให้คำปรึกษาที่หลากหลาย เช่น โครงการสินเชื่อ SMEs เกษตร (ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี) สินเชื่อ Green Credit สินเชื่อ Smart Farmer สินเชื่อระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ

        แฟรนไชส์ของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และบริการทำบัตร ATM Chip Card บัตรเดบิต ธ.ก.ส.  บริการรับชำระ

        ค่าสินค้าและบริการ พิเศษ! สำหรับลูกค้าใหม่ กับแคมเปญ 'สวัสดีทวีโชค' เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค

        ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป พร้อมลงทะเบียน ธ.ก.ส. A-Mobile และสมัครบัตรเดบิต ธ.ก.ส. เลือกรับฟรี ประกันอุบัติเหตุและหมอนยางพาราคู่กับกระปุกน้องหอมจัง หรือ กระเป๋าล้อลาก แคมเปญ “Debit A-Green/A-Smart” ฝากบัญชี A-Savings ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป เปิดบัตรเดบิต ธ.ก.ส. พร้อมลงทะเบียน ธ.ก.ส. A-Mobile

        เลือกรับฟรี ทุนประกันอุบัติเหตุและกระเป๋า 3 in 1 หรือ บัตรสตาร์บัคส์/บัตรชมภาพยนตร์ และแคมเปญ

        'A-Family ชิงทอง' เพียงทำธุรกรรมตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ได้รับของที่ระลึก และมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล 'สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง'จำนวน 8 รางวัล

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1