news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

Kbank Kattiyaกสิกรไทย เปิดตัว KATALYST โครงการเร่งศักยภาพสตาร์ทอัพไทย ให้ไปได้ไกลและเติบโตในโลกธุรกิจอย่างยั่งยืน

    กสิกรไทย เปิดตัวโครงการ KATALYST (แคททะลิสต์) เร่งศักยภาพสตาร์ทอัพไทย ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจขยายธุรกิจ และมีแนวทางไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์องค์กรของธนาคาร ร่วมกันสร้างคุณค่าทางธุรกิจ (Co-Creation) ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ ให้คำปรึกษา และสนับสนุนจากฝ่ายงานธนาคารและพันธมิตร เพื่อนำมาใช้งานต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน

    นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญและสนใจทำธุรกิจด้วยตัวเอง โดยการเป็นสตาร์ทอัพมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีนักลงทุนและกองทุนสนใจเข้ามาร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพทั่วโลกเป็นจำนวนมากเช่นกัน ที่ผ่านมาสตาร์ทอัพสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาได้ แต่ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถนำพาธุรกิจให้อยู่รอดหรือเติบโตต่อไปได้ ทำให้สตาร์ทอัพมากกว่า 90% ยังไม่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ และนับวันจะมีช่องว่างให้สตาร์ทอัพน้องใหม่เบียดเข้ามาแข่งขันในตลาดได้ยากขึ้น เนื่องจากผู้เล่นรายเดิมหรือผู้เล่นรายใหญ่มีการจับมือและพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ เพื่อปกป้องและขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ มากขึ้น

      ดังนั้น สตาร์ทอัพจึงต้องการคนช่วยที่เป็นทั้งเพื่อน ที่ปรึกษา และพันธมิตรในการที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ ธนาคารกสิกรไทยจึงริเริ่มโครงการ KATALYST เพื่อช่วยสตาร์ทอัพที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจขยายธุรกิจ และมีแนวทางการดำเนินธุรกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์ของธนาคารหรือลูกค้า พันธมิตรของธนาคาร เพื่อร่วมสร้างจุดเริ่มต้นที่ดีและช่วยยกระดับให้กับสตาร์ทอัพไทย โดยโครงการ KATALYST เปรียบเสมือนเพื่อนสนิทที่พร้อมให้คำแนะนำแก่สตาร์ทอัพในด้านต่าง ๆ อาทิ รูปแบบของการทำธุรกิจ การให้ความรู้และการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ ตลอดจนให้คำแนะนำในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยร่วมกับหน่วยงานของธนาคาร บริษัทของธนาคาร พันธมิตรของธนาคาร และบริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด ที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของเงินลงทุน เพื่อให้วงการสตาร์ทอัพไทยเติบโตและประสบความสำเร็จ

       ปัจจุบันไทยมีสตาร์ทอัพกว่า 600 รายที่มาลงทะบียนกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA มีสตาร์ทอัพที่มีผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนในปี 2560 จำนวน 31 ราย เป็นเงิน 106.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 3,350 ล้านบาท และในปี 2561 มีสตาร์ทอัพที่มีผู้ร่วมลงทุน 35 ราย เป็นเงิน 61.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,933 ล้านบาท จะเห็นว่ามีแนวโน้มที่ชะลอลง เนื่องจากสตาร์ทอัพไทยยังเติบโตไม่ทัน ซึ่งธนาคารหวังว่าโครงการ KATALYST จะเข้ามาช่วยพัฒนาและต่อยอดสตาร์ทอัพให้มีศักยภาพมากขึ้น สามารถดึงดูดเงินทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับเป็นสตาร์ทอัพระดับภูมิภาคหรือระดับโลก ต่อไปในอนาคต

      ด้านนายสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า สตาร์ทอัพทั่วโลกมักจะประสบปัญหาในการจัดการธุรกิจคล้าย ๆ กัน คือ ไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ขาดเงินทุน ขาดทีมงานที่มีคุณภาพ ปัญหาด้านคู่แข่ง การจัดการต้นทุนและราคา คุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่ตรงกับความต้องการ ขาดประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจและการตลาด ฯลฯ ซึ่งโครงการ KATALYST พร้อมจะให้คำแนะนำแก่สตาร์ทอัพในเรื่องต่าง ๆ  เพื่อให้มั่นใจว่ามีผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้าของธนาคาร และมีความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจ โดยไม่จำกัดกลุ่มอุตสาหกรรม เข้ามารับคำปรึกษาแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จากภายในและภายนอกองค์กร

       สตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการ KATALYST จะได้รับโอกาสเข้าร่วมทำแคมเปญกับทางธนาคารที่มีฐานลูกค้ากว่า 14.5 ล้านราย โอกาสขยายเงินทุนผ่านบริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด บริษัทเงินร่วมลงทุนของธนาคารกสิกรไทย และขยายฐานธุรกิจในต่างประเทศผ่านบริษัท เควิชั่น จำกัด บริษัทด้านการลงทุนสตาร์ทอัพและแสวงหานวัตกรรมในระดับภูมิภาคของธนาคารกสิกรไทย โอกาสในการหาโซลูชั่นด้านการชำระเงินร่วมกัน รวมถึงการได้ทดลองเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากทางธนาคาร และกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เช่น โซลูชั่น FastPay ระบบส่งยอดค้างจ่ายในระบบ FlowAccount ไปยังแอปพลิเคชัน K PLUS SME ของธนาคาร เพื่อชำระยอดค้างจ่ายที่ทำให้การจ่ายเงินเป็นเรื่องง่าย รวมถึงโอกาสในการเดินทางไปศึกษาดูงานกับบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้พร้อมขยายฐานธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ การรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจาก Baker McKenzie และร่วมพบปะผู้บริหารจากธนาคารและบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจของสตาร์ทอัพ

       นายธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด เปิดเผยว่า บีคอน วีซี บริษัทเงินร่วมลงทุนของธนาคารกสิกรไทย พร้อมลงทุนในสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ที่สอดคล้องและสามารถรองรับแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะช่วยเหลือและสนับสนุนสตาร์ทอัพที่เข้ามาในโครงการ KATALYST ในการให้คำแนะนำและปรึกษาด้านของการลงทุน อีกทั้งโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับบีคอน วีซี เองในการเฟ้นหา Seed Funding ให้กับสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพเพิ่มเข้ามาใน Portfolio ของบีคอน วีซีอีกด้วย โดยปัจจุบันได้ทำการลงทุนไปแล้วทั้งหมด 7 บริษัท ได้แก่ FlowAccount, Ookbee, Eventpop, Grab, InstaReM, Jitta และ Horganice และคาดว่าจะมีโอกาสได้ลงทุนในสตาร์ทอัพจากโครงการ KATALYST ปีละ 2-3 ราย

KBank launches KATALYST – the project aimed at bolstering Thai startup capabilities for sustainable growth

      KASIKORNBANK (KBank) has debuted the KATALYST project to elevate capabilities of Thai startup firms determined to grow their business in line with KBank’s strategies. The initiative aims for business co-creation via knowledge sharing, provision of advice and support by KBank’s various departments and partners which will be conducive to business expansion.  

        Ms.Kattiya Indaravijaya, KBank President, revealed that most millenials want to start their own business as seen from the proliferation of startup firms. On the global front, a large number of investors and funds have seen investing in startups with potential. Though most of them have created innovations, more than 90 percent cannot survive and succeed. As new startups have joined the fray, competition has become tougher because existing startups, especially large players have formed partnerships and continually enhanced their potential in order to branch out to new markets.   

      Therefore,startups need an assistant who can be their friend, consultant and partner to help them expand their business and thrive.  KBank initiated the KATALYST project to help startups with determination to grow and having business guidelines in line with the strategies of KBank and customers, as well as KBank partners. The collaboration marks an auspicious starting point to upgrade Thailand’s startup business.  The KATALYST project can be comparable to a close friend who is ready to give advice to start-ups in various fields, including business models, an application of knowledge and technology and advice on business expansion both at home and abroad. Startups will have a chance to work with KBank’s work units, K Companies, KBank partners and Beacon Venture Capital which will provide investment funding to propel Thai startups toward success.

     Currently, more than 600 Thai startups have registered with the National Innovation Agency (Public Organization) (NIA). In 2017, 31 startups received USD106.10 million or THB3.35 billion in venture capital investment, compared to 35 startups with USD61.25 million or THB1.933 billion in venture capital investment in 2018. The trend shows a slowdown, which is attributed to the fact that the growth of Thai startups fails to catch up with the market.  KBank hopes that the KATALYST will help develop and strengthen the potential of startups to enable them to attract both domestic and international funding and propel Thai startups to the regional or the global scene in the future.

      Mr.Supreecha Limpikanjanakowit, KBank First Senior Vice President, said that startups worldwide tend to have common problems in terms of business management. For example, they don’t have market for their products or services, lack funding and qualified team and face strong competition from their business rivals. Moreover, they struggle to manage cost and price, the quality of their products or services does not match the market needs or their management is not adequately equipped with experience in business and marketing management. The KATALYST project is ready to give advice to startups about these issues to ensure that they provide goods and services that respond to demand of KBank’s customers. The project will support startups with determination to grow further and not limited to any industrial segment.  Aspiring startups can seek specific advices from experts from KBank and other organizations.

      Startups participating in the KATALYST project will get an opportunity to make a campaign with KBank, which has a customer base of over 14.5 million. In addition, they will have a chance to bolster capital via Beacon Venture Capital Co., Ltd., which is KBank’s venture capital arm, and expand their business bases abroad via KVision Co., Ltd., which has been established by KBank as a holding company to invest in startups and explore innovation at a regional level. They will also have an opportunity to find payment solutions and experiment new technologies invented by KBank and KASIKORN-BUSINESS TECHNOLOGY GROUP (KBTG), namely FastPay solution, FlowAccount, which is a cloud-based accounting platform that can send invoices to K PLUS SME for outstanding balance payments. Aside from a chance to join study visits to leading companies abroad so that they can find guidelines to develop their products and services needed to tap into overseas markets, those startups will receive advice from legal experts from Baker McKenzie and meet executives from leading banks and companies related to their industries.

    Mr.Thanapong Na Ranong, Managing Director of Beacon Venture Capital, said that Beacon VC, which is KBank’s venture capital arm, is ready to invest in startups having potential to create financial innovations and new forms of technology that are consistent with and capable of facilitating KBank’s strategies in an efficient and effective manner. In so doing, Beacon VC will assist and support startups participating in the KATALYST project through investment advice. This project will be another channel for Beacon VC to find seed funding for new startups in our portfolio. Beacon VC has already invested in seven companies, namely FlowAccount, Ookbee, Eventpop, Grab, InstaReM, Jitta and Horganice. We expect to invest in 2-3 startups per year from the KATALYST project in the future. 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1