news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1.AAA Ascb2019

ไทยพาณิชย์ ผนึกกำลัง อเมซอน ติดปีกเอสเอ็มอีไทยสู่การค้าไร้พรมแดน จุดพลุสมรภูมิส่งออกออนไลน์ หนุนสินค้าไทยโกอินเตอร์

    ธนาคารไทยพาณิชย์ และอเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ หนุนเอสเอ็มอีไทยให้ขยายการเติบโตสู่ตลาดต่างประเทศ เป็นธนาคารไทยรายแรกและรายเดียวขณะนี้ ที่ทำงานร่วมกับอเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง เพื่อเบิกทางสินค้าไทยสู่มือลูกค้าทั่วโลก โดยไทยพาณิชย์ชู 4 กลยุทธ์สนับสนุนเอสเอ็มอีไทยโตต่อในตลาดอินเตอร์ ด้วยองค์ความรู้ แหล่งเงินทุน เครือข่ายธุรกิจ และดิจิทัลโซลูชั่น ตั้งเป้าผลักดันผู้ประกอบการไทย บุกตลาดอีคอมเมิร์ซประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่แรกผ่านช่องทาง Amazon.com เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคการส่งออกไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง  

   นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักถึงบทบาทของเอสเอ็มอีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยยุทธศาสตร์ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาบริการและให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างดีที่สุด ในปีนี้ธนาคารมุ่งเน้นการช่วยสร้างความเติบโตต่อเนื่องให้กับผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจสู่ระดับที่สูงขึ้นด้วยแนวทางสำคัญ 4 ประการ ประกอบด้วย 1) การให้ความรู้เพื่อการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจด้านต่างๆ 2) เตรียมเงินทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ ด้วยสินเชื่อธุรกิจทั้งเพื่อการลงทุนระยะยาว สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน และสินเชื่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

      ตลอดจนสินเชื่อดิจิทัล (ดิจิทัลเลนดิ้ง) 'แม่มณีศรีออนไลน์'ซึ่งพัฒนาโดยเอสซีบี อบาคัส 3) เครือข่ายทางการค้าที่แข็งแกร่ง ธนาคารพร้อมเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ พันธมิตร คู่ค้า และลูกค้า แต่ละรายเพื่อเอื้อประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกัน 4) นำเสนอดิจิทัลโซลูชั่นเพื่อเป็นตัวช่วยในการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันธนาคารได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศจำนวนกว่า 500,000 ราย อย่างไรก็ตาม

      ด้วยการแข่งขันที่เข้มข้นของตลาดในประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการเริ่มอิ่มตัว และจำเป็นต้องมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ สู่ตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้น การขยายตลาดไปยังต่างประเทศจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเติบโตต่อไปได้อีกระดับ ภายใต้บริบทในปัจจุบันที่ดิจิทัลได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีทำธุรกิจ จึงทำให้การส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศเป็นเรื่องที่ทำได้สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงกำลังซื้อมหาศาลจากผู้บริโภคทั่วโลกด้วยช่องทางอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศ (cross border e-commerce)

      ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงได้จับมือกับ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง หนึ่งในหน่วยธุรกิจของอเมซอนซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทั่วโลกขยายฐานการค้าสู่ตลาดต่างประเทศและเข้าถึงเครือข่ายลูกค้าของ อเมซอนกว่า 300 ล้านรายทั่วโลก รวมถึงลูกค้าชั้นดีกว่า 100 ล้านรายที่มีการซื้อสินค้าเป็นประจำผ่านมาร์เก็ตเพลสของอเมซอน ปัจจุบันอเมซอนมีศูนย์จัดส่งสินค้า 175 แห่งทั่วโลกที่พร้อมจะนำสินค้าจากประเทศไทยไปสู่ลูกค้าใน 185 ประเทศและภูมิภาคต่างๆ อเมซอนยังผลิตนวัตกรรมด้านการบริการและเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ขายบริหารจัดการธุรกิจทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ Fulfillment by Amazon (FBA),Amazon Advertising และ Seller Central เป็นต้น

    การร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีไทยขยายช่องทางการขายไปต่างประเทศ โดยเริ่มจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซใหญ่กว่าประเทศไทยถึงกว่า 20 เท่า ปัจจุบันสหรัฐอเมริกานับเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย โดยรายงานการค้าส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน ปี 2562 ระบุว่า ประเทศไทยได้ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาด้วยมูลค่าถึง 3.44 แสนล้านบาท นับเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย ทั้งนี้เชื่อว่ายอดขายของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เกิดขึ้นบนอเมซอนในอนาคตจะช่วยสนับสนุนให้การส่งออกของประเทศเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

      นายเบอร์นาร์ด เทย์ ผู้อำนวยการ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ประจำภูมิภาคเอเชียตะออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “เราเล็งเห็นศักยภาพของเอสเอ็มอีไทยที่มีความต้องการขยายธุรกิจและสร้างแบรนด์ของตัวเองให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นฐานการผลิต และจำหน่ายสินค้าในหมวดที่ได้รับความนิยมสูง เรามั่นใจว่าอเมซอน โกลบอล เซลลิ่งจะช่วยส่งเสริมให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักผ่านออนไลน์มาร์เก็ตเพลสของอเมซอน โดยนอกจากการจัดตั้งทีมงาน อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา เรายังได้ทำงานร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อผลักดันเป้าหมายนี้ให้เป็นจริง ผ่านความร่วมมือทั้งด้านการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ผู้ประกอบการไทย”

      ทั้งนี้ ในระยะแรกของความร่วมมือทางธนาคารไทยพาณิชย์ และ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง มีเป้าหมายร่วมกันที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์และส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ตระหนักถึงโอกาสขยายธุรกิจผ่านตลาดอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศ โดยจะผลักดันผู้ประกอบการไทยบุกตลาดอีคอมเมิร์ซสหรัฐอเมริกาผ่าน Amazon.com ด้วยการให้ความรู้ผู้ประกอบการที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศบน  Amazon ผ่านหลักสูตร JumpStart ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมพิเศษที่มีเนื้อหาครอบคลุมถึงการเริ่มต้นธุรกิจบนอเมซอนอย่างถูกต้อง อาทิ การเปิดบัญชีผู้ขาย การสร้างรายการสินค้า การบริหารจัดการบัญชีผู้ขายผ่านระบบ Seller Central การใช้บริการ Fulfillment by Amazon และอื่นๆ อีกมากมาย

ภาพข่าว

     ธนาคารไทยพาณิชย์ และ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ หนุนเอสเอ็มอีไทยให้ขยายการเติบโตสู่ตลาดต่างประเทศ เป็นธนาคารไทยรายแรกและรายเดียวขณะนี้ ที่ทำงานร่วมกับ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง เพื่อเบิกทางสินค้าไทยสู่มือลูกค้าทั่วโลก  ตั้งเป้าผลักดันผู้ประกอบการไทยบุกตลาดอีคอมเมิร์ซอเมริกาเป็นที่แรกผ่านช่องทาง Amazon.com ภายในปี 2562 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคการส่งออกไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมี นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วย นายเบอร์นาร์ด เทย์ ผู้อำนวยการ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ประจำภูมิภาคเอเชียตะออกเฉียงใต้ นางสาวรฐิยา อิสระชัยกุล ผู้จัดการอเมซอน โกลบอล เซลลิ่งประจำประเทศไทย และนางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน SME Business Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมแถลงข่าวประกาศความร่วมมือ

SCB joins forces with Amazon, embarking Thai SMEs on global adventures with cross border e-commerce

     Siam Commercial Bank (SCB) and Amazon Global Selling have announced a major collaboration supporting Thai SMEs in expanding internationally.  Under this collaborative effort, SCB is the first and so far the only one Thai bank working with Amazon Global Selling to pave the way to bringing Thai products to customers worldwide, first to the U.S. market through Amazon.com.

      SCB’s four strategic moves will be implemented to help Thai SMEs grow internationally using knowledge, funding, business networks, and digital solutions. Aiming to start spurring Thai export growth, this collaboration is expected to support Thai SMEs to tap U.S e-commerce market through amazon.com this year.  

      Speaking about the collaboration, Siam Commercial Bank SEVP, Chief SME Banking Officer Mrs. Pikun Srimahunt said that SCB realizes that SMEs are key contributor to Thailand’s economic growth.  With its customer-centric strategy, SCB is determined to develop services and provide support to customers to the fullest extent.  This year, SCB is focusing on building strong and continued growth for SMEs to successfully expanding their businesses even further.              

     Four strategic moves will be adopted, comprising 1) provision of relevant business advice from specialists; 2) access to appropriate funding types for business expansion, including long-term funding, working capital, trade finance, and “Mae Manee Sri Online” digital lending developed by SCB Abacus; 3) strong business networking through SCB to connect SMEs to partners, counterparties, and customers, allowing them to exploit each other’s strengths to create competitive advantages; and 4) digital solutions to increase the efficiency of business operations.

        At present, SCB is trusted by more than 500,000 SME customers nationwide. However, with intensifying competition in a saturated local market, it is critical for businesses to tap unexplored business opportunities.  Expanding overseas will be the key to help raise growth for SMEs.  With the arrival of digital technology changing the way business is conducted, cross-border shipments have been made easy, convenient, and quick, allowing access to abundant purchasing power from consumers worldwide through cross border e-commerce.

      In this regard, SCB has joined hands with Amazon Global Selling, which is a thriving channel that helps any size of businesses from anywhere in the world to reach more than 300 million Amazon’s active customers around the world, including 100 million+ Prime customers in overseas Amazon marketplaces. Amazon has 175 fulfilments centers located across the world that can help sellers deliver products to customers in 185 countries and regions. Amazon offers innovative tools and features to help sellers manage their global businesses effectively including Fulfillment by Amazon, Seller Central, Amazon Advertising, and more.

     The collaboration will allow Thai SMEs to expand internationally, starting with the U.S., where the value of the e-commerce market is more than 20 times greater than Thailand’s. U.S. has been key export destination for Thailand. In Q1 2019, Thailand exported goods worth 277 billion baht to U.S., making U.S. Thailand’s largest export market. We believe that Thai SMEs expanding business through Amazon, will help strengthen Thai exports even further.

     Amazon Global Selling Southeast Asia Director Mr. Bernard Tay said that, “We recognize the potential of Thai SMEs seeking to expand business and build their brands in the global market. We are confident that Amazon Global Selling will help bring Thai products to global customers through Amazon’s online marketplace. We see Thailand as a rising manufacturing base for high potential product categories.  In addition to the recent set up of Amazon Global Selling team in Thailand in late April, we have also worked closely with SCB to fulfill our business missions.

      At the initial stage of the collaboration, SCB and Amazon Global Selling will first focus on driving market awareness for cross-border e-commerce opportunity, targeting to introduce Thai SMEs to tap into U.S. e-commerce market through amazon.com. Second, we will provide educational support to potential Thai sellers through JumpStart program. The program is designed to provide information for entrepreneurs to sell on Amazon through Global Selling including educating Thai sellers in terms of the account registration process, listing creation, Seller Central features, Fulfillment by Amazon, and more.

Photo Caption

       Siam Commercial Bank (SCB) has joined with Amazon Global Selling to announce a major collaborative effort supporting Thai SMEs in expanding business internationally.  The collaborative effort marks SCB as the first and so far the only Thai bank working with Amazon Global Selling to pave the way to bring Thai products to consumers worldwide through Amazon.com capturing U.S. market first. The goal is to promote Thai SMEs to tap into U.S. e commerce market through Amazon.com in 2019 in order to strengthen growth of Thai exports.  Siam Commercial Bank SEVP and Chief of SME Banking Officer Pikun Srimahunt joined Mr. Bernard Tay, Amazon Global Selling Southeast Asia Director to announce the collaboration.

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1