หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้
SET18รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 2 ส.ค. 2562
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2562 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 3,080.78 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น             มูลค่าซื้อ (บาท)       มูลค่าขาย (บาท)    มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDRต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
AOT           827,156,605.00    1,051,805,674.00    1,878,962,279.00    -224,649,069.00        19.59
 
PTT           504,494,319.25      853,908,950.00    1,358,403,269.25    -349,414,630.75        13.40
 
PTTEP         420,288,452.50      928,358,682.50    1,348,647,135.00    -508,070,230.00        17.03
 
BBL           492,325,540.00      718,191,380.50    1,210,516,920.50    -225,865,840.50        25.37
 
CPALL         348,415,478.00      819,469,100.00    1,167,884,578.00    -471,053,622.00        21.29
 
SCB           484,981,576.00      534,130,607.00    1,019,112,183.00     -49,149,031.00        31.94
 
PTTGC         365,608,783.75      585,565,504.75      951,174,288.50    -219,956,721.00        10.52
 
KBANK         288,002,895.00      644,231,317.50      932,234,212.50    -356,228,422.50        28.21
 
SCC           314,886,216.00      568,697,624.00      883,583,840.00    -253,811,408.00        24.19
 
GULF          584,453,384.00      240,548,391.00      825,001,775.00     343,904,993.00        16.81
 
PTG           400,413,420.00      245,385,840.00      645,799,260.00     155,027,580.00        19.65
 
BDMS          217,314,454.00      407,376,572.50      624,691,026.50    -190,062,118.50        33.94
 
TRUE          365,554,270.00      232,031,160.00      597,585,430.00     133,523,110.00        19.44
 
ADVANC        252,477,500.00      284,537,300.00      537,014,800.00     -32,059,800.00        19.34
 
MINT          217,129,875.00      285,578,935.00      502,708,810.00     -68,449,060.00        23.32
 
CPN           214,525,034.50      270,431,125.00      484,956,159.50     -55,906,090.50        36.66
 
TOP           252,924,345.00      230,913,915.00      483,838,260.00      22,010,430.00        16.88
 
IVL           167,558,931.25      315,770,213.00      483,329,144.25    -148,211,281.75        18.64
 
KTC           259,004,425.00      134,098,325.00      393,102,750.00     124,906,100.00        19.79
 
BTS            96,222,200.00      295,212,586.00      391,434,786.00    -198,990,386.00        23.75
 
RATCH         139,867,265.75      247,585,756.50      387,453,022.25    -107,718,490.75        50.71
 
EA            133,679,825.00      244,224,625.00      377,904,450.00    -110,544,800.00        17.07
 
LH            232,735,081.00      125,938,320.00      358,673,401.00     106,796,761.00        17.97
 
KTB           191,938,740.00      164,882,773.20      356,821,513.20      27,055,966.80        21.82
 
BEM           174,767,600.00      168,742,965.10      343,510,565.10       6,024,634.90        26.26
 
INTUCH        135,297,325.00      192,853,320.75      328,150,645.75     -57,555,995.75        21.79
 
EGCO          150,007,700.00      168,328,000.00      318,335,700.00     -18,320,300.00        44.45
 
IRPC          102,835,868.00      199,629,688.00      302,465,556.00     -96,793,820.00        20.28
 
GPSC          141,055,300.00      154,817,500.00      295,872,800.00     -13,762,200.00        16.25
 
HMPRO         125,844,720.00      163,275,870.00      289,120,590.00     -37,431,150.00        28.69
 
PLANB         117,737,582.50      139,167,425.10      256,905,007.60     -21,429,842.60        28.15
 
TISCO         117,030,200.50      124,882,025.00      241,912,225.50      -7,851,824.50        29.10
 
DTAC           93,625,155.00      145,208,425.00      238,833,580.00     -51,583,270.00        33.46
 
TU            127,480,650.00      108,149,910.00      235,630,560.00      19,330,740.00        40.93
 
SAWAD          65,004,500.00      168,941,675.00      233,946,175.00    -103,937,175.00        19.55
 
CPF            63,970,700.00      165,400,549.25      229,371,249.25    -101,429,849.25        20.24
 
MTC           102,509,475.00      119,173,506.00      221,682,981.00     -16,664,031.00        22.67
 
CBG            88,588,575.75      121,323,125.00      209,911,700.75     -32,734,549.25        22.42
 
BANPU          51,481,940.00      148,626,478.60      200,108,418.60     -97,144,538.60        24.75
 
TCAP          106,284,278.75       65,452,761.25      171,737,040.00      40,831,517.50        27.45
 
OSP           109,903,375.00       44,646,109.25      154,549,484.25      65,257,265.75         8.30
 
ROBINS         50,448,600.00       98,899,503.00      149,348,103.00     -48,450,903.00        22.93
 
BJC            51,072,775.00       92,600,617.50      143,673,392.50     -41,527,842.50         6.07
 
BH             53,814,748.00       75,791,550.00      129,606,298.00     -21,976,802.00        45.85
 
STEC           77,460,990.00       49,737,416.00      127,198,406.00      27,723,574.00        19.23
 
WHA            49,992,448.00       62,884,894.00      112,877,342.00     -12,892,446.00        15.74
 
JMT            69,521,665.20       33,206,480.00      102,728,145.20      36,315,185.20         8.48
 
BGRIM          48,931,750.00       48,753,720.00       97,685,470.00         178,030.00        18.25
 
TMB            46,854,235.03       50,412,087.00       97,266,322.03      -3,557,851.97        26.36
 
TKN            70,672,175.00       24,106,995.00       94,779,170.00      46,565,180.00        10.62
 
SPALI          59,988,254.10       33,788,410.00       93,776,664.10      26,199,844.10        23.56
 
ESSO           23,807,166.95       65,809,105.00       89,616,271.95     -42,001,938.05        17.73
 
KKP            57,167,275.00       31,507,600.00       88,674,875.00      25,659,675.00        12.81
 
SPRC           44,776,160.00       39,752,173.50       84,528,333.50       5,023,986.50         9.40
 
BCPG           27,973,310.00       54,165,210.00       82,138,520.00     -26,191,900.00        11.95
 
KCE            37,623,490.00       43,783,330.00       81,406,820.00      -6,159,840.00        13.09
 
CK             48,023,977.75       24,593,650.00       72,617,627.75      23,430,327.75         9.54
 
GUNKUL         32,510,358.00       32,973,478.00       65,483,836.00        -463,120.00        19.95
 
COM7           34,450,240.40       29,081,767.20       63,532,007.60       5,368,473.20        16.34
 
CENTEL         20,104,675.00       43,013,550.00       63,118,225.00     -22,908,875.00        14.42
 
CKP            43,655,725.00       17,006,825.00       60,662,550.00      26,648,900.00        12.69
 
BEC            34,190,515.00       24,500,495.00       58,691,010.00       9,690,020.00        25.18
 
JAS            28,181,840.00       30,125,535.00       58,307,375.00      -1,943,695.00        13.31
 
TASCO          32,472,050.00       25,394,880.00       57,866,930.00       7,077,170.00        12.64
 
DELTA          17,581,455.00       39,314,150.00       56,895,605.00     -21,732,695.00        35.77
 
STPI           27,589,640.00       20,516,025.00       48,105,665.00       7,073,615.00        12.15
 
BCH            22,591,920.00       25,307,510.00       47,899,430.00      -2,715,590.00        17.75
 
VGI            22,017,015.00       25,167,335.00       47,184,350.00      -3,150,320.00         9.02
 
PSL            26,034,420.00       20,410,544.50       46,444,964.50       5,623,875.50        17.00
 
AMATA          13,420,560.00       32,653,880.00       46,074,440.00     -19,233,320.00        10.97
 
ERW            35,236,685.00        9,365,610.00       44,602,295.00      25,871,075.00        14.31
 
PRM            27,212,935.00       11,207,610.00       38,420,545.00      16,005,325.00        15.79
 
AEONTS         25,279,900.00       12,146,500.00       37,426,400.00      13,133,400.00         8.11
 
QH             15,683,448.00       19,934,460.00       35,617,908.00      -4,251,012.00         8.17
 
BCP            20,689,942.50       14,587,750.00       35,277,692.50       6,102,192.50         9.85
 
SUPER          14,525,155.00       20,543,937.00       35,069,092.00      -6,018,782.00         7.70
 
THANI          19,236,709.55       15,624,130.00       34,860,839.55       3,612,579.55        18.06
 
TTW            17,844,190.00       16,382,840.00       34,227,030.00       1,461,350.00        16.50
 
TOA            16,998,150.00       16,295,499.50       33,293,649.50         702,650.50        12.32
 
HANA           21,568,052.75        9,965,180.50       31,533,233.25      11,602,872.25        12.85
 
GLOBAL         11,432,350.00       19,392,450.00       30,824,800.00      -7,960,100.00        18.03
 
AP             21,040,609.50        9,349,670.00       30,390,279.50      11,690,939.50        15.26
 
WORK           25,655,300.00        4,617,775.00       30,273,075.00      21,037,525.00         8.94
 
ORI            18,973,870.00       11,095,765.00       30,069,635.00       7,878,105.00         7.10
 
EPG            18,682,210.00        9,160,020.00       27,842,230.00       9,522,190.00        13.37
 
STA             3,788,920.00       20,783,840.00       24,572,760.00     -16,994,920.00        11.97
 
PSH            12,978,583.50        8,208,780.00       21,187,363.50       4,769,803.50        16.49
 
CHG            13,802,146.00        6,418,720.00       20,220,866.00       7,383,426.00        14.07
 
BPP            10,278,340.00        9,878,510.00       20,156,850.00         399,830.00        14.79
 
SABINA         13,325,800.00        6,716,925.00       20,042,725.00       6,608,875.00         4.44
 
GFPT           11,894,830.00        7,916,340.00       19,811,170.00       3,978,490.00        14.72
 
SGP             3,517,280.00       14,589,325.00       18,106,605.00     -11,072,045.00        21.54
 
JMART          11,827,045.70        6,029,160.00       17,856,205.70       5,797,885.70         5.60
 
TTCL            6,577,215.00       10,963,430.00       17,540,645.00      -4,386,215.00         6.06
 
SAMART          6,349,685.00       11,018,755.00       17,368,440.00      -4,669,070.00        14.05
 
BEAUTY          8,110,381.48        8,649,188.00       16,759,569.48        -538,806.52         4.74
 
JWD            14,693,552.00          960,440.00       15,653,992.00      13,733,112.00        12.12
 
DOD            14,126,160.00        1,368,290.00       15,494,450.00      12,757,870.00         9.40
 
ITD             9,634,456.00        5,575,770.00       15,210,226.00       4,058,686.00        21.36
 
RS                827,380.00       14,187,760.00       15,015,140.00     -13,360,380.00         9.75
 
--อินโฟเควสท์
 
 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!