news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

1aCABANPU

BANPU Q1 (EBITDA) 231 ล้านเหรียญสหรัฐ กำไรสุทธิ 29 ล้านเหรียญสหรัฐ

    BANPU เผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562 เป็นที่น่าพอใจ รุกกลยุทธ์ส่งเสริมพลังงานสะอาด เดินหน้าลงทุนธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

     ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน และกลุ่มธุรกิจผลิตพลังงานในภาพรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

     ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ในสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างโดดเด่น จากราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยไตรมาสนี้สูงขึ้นอยู่ในระดับ 2.1 เหรียญสหรัฐต่อล้านลูกบาศก์ฟุต

     เดินหน้าขยายการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ในสหรัฐอเมริกาตามการขับเคลื่อนกลยุทธ์ Greener & Smarter

      บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) 231 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 7,302 ล้านบาท) มีกำไรสุทธิ 29 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 916 ล้านบาท) โดยกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ มีการนำมาตรการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงการสร้างมูลค่าเหมืองในระยะยาวมาใช้อย่างต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มธุรกิจผลิตพลังงานสะท้อนถึงการบริหารการผลิตไฟฟ้าให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบตามสัญญารองรับความต้องการใช้พลังงานตามฤดูกาลได้เป็นอย่างดี

      สำหรับ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน ธุรกิจถ่านหินมีปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 แต่ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยในตลาดลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นต่อเนื่อง โดยมี EBITDA 28 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 885 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2.1 เหรียญสหรัฐต่อพันล้านลูกบาศก์ฟุต หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับกลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่ดีจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีที่มีประสิทธิภาพสูง มีอัตราการจ่ายไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ 100 ในขณะที่ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง และราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยปรับลดลงตามนโยบายรัฐบาลท้องถิ่น

       ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ภายใต้กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานของบ้านปูฯ ยังคงสดใสต่อเนื่อง แนวโน้มอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ด้วยอัตราการเติบโตของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงมีความต้องการนำก๊าซธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมไปถึงการผลิตเป็นก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่สำคัญแหล่งก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลัส นับเป็นแหล่งผลิตก๊าซแหล่งใหญ่ของสหรัฐฯ เนื่องจากอุดมไปด้วยทรัพยากรการผลิต ตลอดจนมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานในระบบท่อขนส่งก๊าซ ซึ่งเชื่อมต่อไปยังแหล่งตลาดที่สำคัญ โดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งตอนใต้ของของสหรัฐฯ

        ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บ้านปูฯ จึงมุ่งต่อยอดธุรกิจก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ด้วยการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ดำเนินการผลิต จัดตั้งสำนักงานดำเนินการ ณ แหล่งผลิต พร้อมวางแนวทางการบริหารเชิงรุก ด้วยทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสนับสนุนการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ทำงานร่วมกับทีมวิศวกรในพื้นที่ เดินหน้าใช้ประโยชน์จากบิ๊กดาต้า (Big Data) ที่เจาะลึกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาด และพัฒนาเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำสูงสุด

        นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “แนวทางการบริหารธุรกิจก๊าซธรรมชาติในเชิงรุกที่ชัดเจน ทำให้มีความได้เปรียบในการบริหารจัดการ กำลังการผลิตและปริมาณสำรองให้สอดคล้องกับสภาวะราคาและความต้องการก๊าซธรรมชาติในตลาดได้ รวมถึงสามารถทำข้อตกลงการซื้อขายกับผู้ซื้อได้โดยตรง ส่งผลให้เราได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด และมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เรายังประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการต้นทุน มีความสามารถในการสร้างกำไรอยู่ในเกณฑ์เทียบเท่ากับผู้ผลิตรายใหญ่ในแหล่งก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลัส เรายังคงมองหาโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจนี้ทั้งต้นน้ำและกลางน้ำ (การก่อสร้างท่อ ขนส่งก๊าซ) โดยมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างสินทรัพย์ใหม่และสินทรัพย์ที่มีอยู่ เพื่อตอบโจทย์เทรนด์พลังงานของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านปริมาณความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นและสะอาดขึ้น รวมถึงสร้างความเติบโตทางธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ที่เน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”

*หมายเหตุ: คำนวณโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่ USD 1: THB 31.61

โครงสร้างพื้นฐานธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบ้านปูฯ ณ แหล่งก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลัส (Marcellus)

ตะวันออกเฉียงเหนือของมลรัฐเพนซิลเวเนีย

เกี่ยวกับบ้านปูฯ

      บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม สำหรับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 8,576 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 122 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 

Banpu Reveals Impressive Q1/2019 Operating Results Actuating Greener Strategy– Thriving Natural Gas Investment

     Satisfying overall performance of Energy Resources and Energy Generation groups

U.S. Natural Gas business enjoying outstanding growth and average selling price per cubic feet increasing to USD 2.1 Continuing expanding natural gas investment in the U.S. under the Greener & Smarter strategy

      Banpu Public Company Limited (BANPU), a leading integrated energy solution company in Asia-Pacific, has reported its Q1/2019 operating results with EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) of USD 231 million (approximately THB 7.302 billion), and net profit of USD 29 million (approximately THB 916 million). The Energy Resources group achieved satisfactory performance. There has been application of productivity improvement measures as well as long-term value creation measures for its coal mines. Performance in Energy Generation group reflects efficient power generation management which could satisfactorily respond to the seasonal surge in power demand according to the agreed terms in the power purchase agreement.

      In Energy Resources group, Coal business enjoyed a 33-percent increase of sales volume yet with average selling price decrease compared to the past year while Natural Gas business showed continuously outstanding performance with EBITDA of USD 28 million (approximately THB 885 million), a 90-percent increase year-on-year thanks to average selling price per billion cubic feet increase to USD 2.1, or a 40-percent increase year-on-year. In Energy Generation group, Banpu realized good profit share from the BLCP power plant, whose high efficiency resulted in an EAF of 100 percent while combined heat and power plants in China faced with declining power demand and reduction in average electricity price according to local government’s policy.

     Natural Gas business, which is under Banpu’s Energy Resources group, has shown positive signs of continuous growth in line with the strong upward trend of the U.S. natural gas industry. The industry has enjoyed significantly higher demand for natural gas and such uses of natural gas as fuel at power plants and large industrial plants as well as a produce of liquefied natural gas (LNG). In particular, the Marcellus Shale is the largest natural gas field in the U.S. with rich raw materials and good facilities and transmission pipeline system linking to important markets, especially the southern coast of the USA.

       Over the past years, Banpu has been expanding its Natural Gas business by stepping forward as a gas operator and establishing a field office. The Company follows a proactive management approach led by the experienced executives in the oil and gas industry who work with local engineers to support strategic planning. Banpu is also moving forward to utilize big data to enable market penetration and developing data analytics technologies to ensure the most accurate results.

       Ms.Somruedee Chaimongkol, Chief Executive Officer of Banpu Public Company Limited, revealed: “The prudent proactive management approach to our Natural Gas business has raised our competitive advantage in capacity and reserve management to correspond with the natural gas prices and market demand. We are also able to enter into a direct purchase agreement with buyers, enabling maximum return and continuous better-operating results. Moreover, we succeeded in cost management and managed to earn as high profits as large gas producers in the Marcellus Shale region. We also eye more investments in downstream and midstream businesses (gas transmission pipeline construction) focusing on leveraging existing and new assets to create mutual benefits in response to changing global energy trends in terms of greater demand for clean energy and business expansion under the Greener & Smarter strategy, which stresses a more environmentally-friendly business operation.”

*Remark: Calculation based on exchange rate USD 1: THB 31.61

Banpu's Shale Gas Infrastructure, Marcellus Shale, Northeast Pennsylvania

About BANPU

     Banpu Public Company Limited is a leading integrated energy solutions company with3 core groups of businesses; energy resources, energy generation and energy technology in 10 countries: Thailand, Indonesia, China, Australia, Lao PDR, Mongolia, Singapore, Japan, the United States of America and Vietnam. As of 31 March 2019, Banpu’s assets totaled USD 8.576 billion, an increase of USD 122 million compared to the total assets as of 31 December 2018.

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1