news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

08049 us china

สหรัฐฯ เดินหน้าเก็บภาษีสินค้าจีนล็อตใหม่... ผลกระทบต่อไทยขยับขึ้นเป็น 2.4 พันล้านดอลลาร์ฯ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนมาถึงจุดเข้มข้นเข้าไปทุกที ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การที่สหรัฐฯ เพิ่มการเก็บภาษีร้อยละ 10 กับสินค้าจีนล็อตใหม่มูลค่า 3 แสนล้านดอลลาร์ฯ เริ่มในวันที่ 1 กันยายน 2562 นี้ จะกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตจีนยิ่งอ่อนไหวมากขึ้นคิดเป็นมูลค่าผลกระทบ 2,400 ล้านดอลลาร์ฯ ในปี 2562 (เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ 2,100 ล้านดอลลาร์ฯ ในกรณีที่สหรัฐฯ ยุติการเก็บภาษีสินค้าจีนไว้ที่ 2.5 แสนล้านดอลลาร์ฯ) ซึ่งมีมูลค่าไม่มากนักเมื่อเทียบกับการอ่อนแรงของเศรษฐกิจทั่วโลกที่ส่งผลกดดันการส่งออกของไทยในภาพรวมเวลานี้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การยกระดับของสงครามการค้าจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นคงต้องติดตามกันในปี 2563 ซึ่งอาจจะได้เห็นปลายทางของสงครามการค้าที่ชัดเจนมากขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี แต่สงครามจิตวิทยาของสหรัฐฯ ที่มีต่อจีนและนานาชาติคงไม่จบโดยง่าย โดยสหรัฐฯ อาจพุ่งเป้าไปที่ประเทศอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวโยงทางธุรกิจกับจีน และมีผลทำให้สหรัฐฯ เสียเปรียบทางธุรกิจ ซึ่งต้องเฝ้าระวังต่อไป อย่างไรก็ดี ในปี 2563 ก็น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจและการค้าโลก จากนั้นทุกอย่างจะคลี่คลายมีภาพสดใสขึ้นในปี 2564 หากสหรัฐฯ เปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่

Download

อ่านฉบับเต็ม

 

AO08049

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1