หมวดหมู่: ข่าวสังคม

90 ธกสสส

ธ.ก.ส. จัดโครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทำโครงการปฏิบัติธรรมพนักงานเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม การฝึกจิตภาวนา สร้างศีล สมาธิ ปัญญา ตามหลักพระพุทธศาสนา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2562ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสันติ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายพีระพงศ์ คำชื่น ผู้ช่วยผู้จัดการ และพนักงานกว่า 100 คน เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน

aom378

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!