news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1aaaibank

ไอแบงก์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า และสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อพี่น้องมุสลิมผู้ประสบภัยพายุปาบึก

      นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เผยว่า “ไอแบงก์ขอแสดงความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้กับลูกค้า ตลอดจนพี่น้องมุสลิมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึกในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ลูกค้าและพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ประสบภัย ไอแบงก์ได้ออกมาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าปัจจุบัน 2 มาตรการ ได้แก่

       1. มาตรการผ่อนปรนการผ่อนชำระหนี้เดิม โดยพักชำระเงินต้นและกำไรนาน 3 เดือน หรือพักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะกำไรระยะเวลาสูงสุด 36 เดือน และให้ขยายระยะเวลาสินเชื่อเดิมออกไปตามความเหมาะสม โดยคิดอัตรากำไรตามสัญญาสินเชื่อเดิม

       2. มาตรการให้วงเงินสินเชื่อเพิ่ม เพื่อช่วยเหลือตามระดับความจำเป็น อัตรากำไร SPRR–3.5% ต่อปี หรือ SPRL–2.75% ผ่อนสูงสุด 5 ปี (ปัจจุบัน SPRR 8.50% ต่อปี และ SPRL 7.75% ต่อปี)

      สำหรับ พี่น้องมุสลิม ไอแบงก์ได้ออกโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย ผ่อนนาน 5 ปี โดยไม่ต้องมีหลักประกัน หรือบุคคลค้ำประกัน

     ทั้งนี้ ลูกค้า หรือพี่น้องมุสลิมที่มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ประสบภัยตามประกาศส่วนราชการ หรือมีหลักประกัน สามารถยื่นคำขอรับมาตรการช่วยเหลือขอร่วมโครงการสินเชื่อฯ ได้ที่ ไอแบงก์ทุกสาขา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ iBank Call Center 1302”

    

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90