news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

SCBrthid WhiteBGไทยพาณิชย์ เปิดศักราชปีหมูทอง นำร่องขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก

     ไทยพาณิชย์เร่งเครื่องต้อนรับเศรษฐกิจปีหมูทอง ประเดิมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทุกประเภท 0.25% สำหรับบุคคลธรรมดาที่มียอดเงินฝากไม่เกิน 5 ล้านบาท มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ทำให้มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับรายย่อยสูงที่สุดในระบบธนาคารพาณิชย์ โดยที่ยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

     นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ร้อยละ 0.25 ต่อปี ธนาคารไทยพาณิชย์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับผู้ฝากเงินรายย่อย ธนาคารจึงได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน ในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี สำหรับบุคคลธรรมดาที่มียอดเงินฝากไม่เกิน 5 ล้านบาท ทำให้มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่ 1.15 -1.85% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสำหรับบุคคลธรรมดาที่สูงที่สุดในระบบ โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

      ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ถือเป็นธนาคารพาณิชย์แรกที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำให้กับผู้ฝากเงินรายย่อยประเภทบุคคลธรรมดา ขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ที่ระดับเดิม เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90