news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 24ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 'บ. บ้านปู' ที่ 'A+' แนวโน้ม 'Stable'

    ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ 'A+'โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงความเป็นผู้นำของบริษัทในอุตสาหกรรมถ่านหินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนความหลากหลายของฐานลูกค้าและความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของแหล่งสำรองถ่านหิน รายได้ที่แน่นอนจากธุรกิจไฟฟ้า และการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการที่จะเป็นบริษัทพลังงานแบบครบวงจร อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตถูกลดทอนบางส่วนจากลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินที่เป็นวัฏจักร ตลอดจนความต้องการใช้ถ่านหินที่ชะลอตัวซึ่งได้รับผลกระทบบางส่วนจากความพยายามที่จะลดมลพิษทางอากาศของประเทศต่างๆ ทั่วโลกและความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจถ่านหินของรัฐบาลจีน

 

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

ผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตถ่านหินในเอเซียแปซิฟิก

       บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมผลิตถ่านหินในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก บริษัทเป็นเจ้าของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย จีน และมองโกเลีย สำหรับการดำเนินงานในปี 2561 นั้นคาดว่าบริษัทจะสามารถจำหน่ายถ่านหินได้ 45 ล้านตัน ในขณะที่ ณ เดือนกันยายน 2561 บริษัทมีปริมาณสำรองถ่านหินทั้งสิ้น 563 ล้านตัน

      ปริมาณสำรองถ่านหินของบริษัทที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสมมติฐานราคาถ่านหินที่สูงขึ้น โดยบริษัทมีปริมาณสำรองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 563 ล้านตัน ณ เดือนกันยายน 2561 จาก 519 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปริมาณสำรองถ่านหินของเหมืองอินโดนีเซียเทียบเท่ากับปริมาณการผลิตนาน 11 ปี ในขณะที่ปริมาณสำรองถ่านหินของเหมืองออสเตรเลียเทียบเท่ากับปริมาณการผลิตมากกว่า 20 ปี ปริมาณสำรองถ่านหินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตราบเท่าที่ราคาถ่านหินเพิ่มสูงขึ้น

      นอกจากนี้ บริษัทยังมีฐานลูกค้าที่หลากหลาย จากที่คาดว่าบริษัทจะสามารถจำหน่ายถ่านหินได้ 45 ล้านตันในปี 2561 ซึ่งรวมถึงการจำหน่ายถ่านหินของเหมืองจีนด้วยนั้น ผู้ซื้อประมาณ 22% อยู่ในประเทศจีน ในขณะที่ผู้ซื้อจากออสเตรเลียคิดเป็น 20% และผู้ซื้อจากญี่ปุ่นคิดเป็น 14% ส่วนปริมาณถ่านหินที่เหลือนั้นได้จำหน่ายให้กับลูกค้าในหลายประเทศ ซึ่งรวมถึง เกาหลี ไต้หวัน อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

การผลิตถ่านหินคาดว่าจะเพิ่มขึ้น

      การผลิตถ่านหินของบริษัทจากเหมืองอินโดนีเซียและเหมืองออสเตรเลียนั้นมีเป้าหมายที่จะเพิ่มเป็น 40 ล้านตันในปี 2563 จาก 37 ล้านตันในปี 2560 เนื่องจากราคาถ่านหินที่สูงขึ้นช่วยให้บริษัททำเหมืองได้ลึกขึ้น เป็นผลให้ผลิตถ่านหินได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เหมืองใหม่ที่บริษัทเข้าซื้อในปี 2560 (PT Tepian Indah Sukses -- TIS) ซึ่งมีปริมาณสำรองถ่านหินจำนวน 4.7 ล้านตันนั้นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในช่วงปลายปี 2562 ด้วยกำลังการผลิตที่ประมาณ 1 ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทประกาศซื้อหุ้น 100% ของ PT Nusa Perdana Resources (NPR) ด้วยเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยการลงทุนนี้จะเพิ่มปริมาณสำรองให้แก่บริษัทจำนวน 77.4 ล้านตัน บริษัทมีแผนเริ่มดำเนินการผลิตถ่านหินจากเหมืองนี้ในช่วงปลายปี 2565 ด้วยกำลังการผลิตประมาณ 4 ล้านตันต่อปี

 

ธุรกิจไฟฟ้าช่วยให้กระแสเงินสดของบริษัทมีความแน่นอน

      ทริสเรทติ้ง มองว่าการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าช่วยให้สถานะทางธุรกิจของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากกระแสเงินสดที่แน่นอนจากธุรกิจไฟฟ้าน่าจะมีส่วนช่วยให้ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทได้รับผลกระทบน้อยลงจากราคาถ่านหินที่ผันผวน บริษัทค่อย ๆ ขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าผ่าน บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทลูก ปัจจุบันบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าหลายโครงการในประเทศไทย ลาว จีน และญี่ปุ่น โดยมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนทั้งสิ้น 2.14 กิกะวัตต์ ธุรกิจนี้มีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย คิดเป็นประมาณ 19% ของบริษัทโดยรวม และปันผลกลับมาให้บริษัทประมาณ 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทบ้านปู เพาเวอร์ มีแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 2 เท่า คิดเป็น 4.3 กิกะวัตต์ภายในปี 2568 โดยเป้าหมายนี้จะสามารถบรรลุได้จากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นและเวียดนาม การเริ่มการดำเนินงานโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศจีน การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม และการลงทุนอื่นๆ

 

มีเป้าหมายเป็นบริษัทพลังงานแบบครบวงจร

      เป้าหมายของบริษัทในการเป็นบริษัทพลังงานแบบครบวงจรนั้นจะทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ และช่วยทดแทนความต้องการถ่านหินในระยะยาวได้ โดยส่วนหนึ่งนั้นบริษัทได้ซื้อหุ้น 28.86% ของ Sunseap Group Pte. (Sunseap) ในปี 2560 ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านพลังงานแบบครบวงจรในประเทศสิงค์โปร์ซึ่งมีธุรกิจที่ครอบคลุมไปถึงการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาจนถึงระบบโซลาร์เซลล์แบบลอยน้ำ นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม 2561 บริษัทซื้อหุ้น 44.84% ของ New Resources Technology Pte. Ltd. (NRT) มูลค่าประมาณ 33.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ NRT เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงานแบบลิเธียมไอออน สำหรับยานยนต์และระบบสำรองไฟฟ้าต่างๆ

 

สถานะทางการเงินดีขึ้น

      ราคาถ่านหินที่สูงขึ้นทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทดีขึ้น ราคาจำหน่ายถ่านหินเฉลี่ยของเหมืองอินโดนีเซียของบริษัทเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 85 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันสำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามราคาถ่านหินอ้างอิง อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 16.1% ในปี 2559 เป็น 23.1% สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยที่สูงขึ้นรวมกับผลการดำเนินงานจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบริษัทช่วยให้บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเป็น 696 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 จาก 507 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560

      โครงสร้างเงินทุนของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดย ณ เดือนกันยายน 2561 บริษัทมีหนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วทั้งสิ้น 3,625 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนที่ 53.38%

      ทริสเรทติ้ง ประมาณการว่าบริษัทจะมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายประมาณ 800-900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ในช่วงปี 2562-2564 โดยประมาณการนี้มาจากสมมติฐานปริมาณจำหน่ายถ่านหินจากเหมืองอินโดนีเซียและออสเตรเลียของบริษัทที่ประมาณ 35-40 ล้านตันต่อปี ในขณะที่ดัชนีราคาถ่านหิน Newcastle คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 90-100 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในช่วงปี 2562-2564

       บริษัทวางแผนงบลงทุนปีละประมาณ 200-300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปี 2562-2564 เมื่อพิจารณาจากแผนการลงทุนของบริษัท ประมาณการกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายดังกล่าวแล้ว คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนจะอยู่ในระดับต่ำกว่า 55% อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 6-7 เท่า และอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินจะอยู่ในช่วง 15%-20% ในช่วงปี 2562-2564

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

       แนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable' หรือ 'คงที่'สะท้อนการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษัทบ้านปูจะยังคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมถ่านหินต่อไป โดยเงินปันผลรับจากธุรกิจไฟฟ้าจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนของอุตสาหกรรมถ่านหินได้บางส่วน นอกจากนี้ ยังคาดว่าบริษัทจะยังคงรักษาวินัยทางการเงินและบริหารการเงินอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินที่ดี กอปรกับความยืดหยุ่นทางการเงินจะช่วยให้บริษัทประคองตัวได้ในภาวะที่อุตสาหกรรมถ่านหินมีความผันผวน

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

      อันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับขึ้นได้หากบริษัทมีสถานะการเงินที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกัน อันดับเครดิตอาจปรับลดลงหากราคาถ่านหินลดลงจนทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าความคาดหมายอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การลงทุนโดยการก่อหนี้จนส่งผลให้โครงสร้างเงินทุนอ่อนแอลงและทำให้กระแสเงินสดส่วนเกินที่รองรับการชำระหนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลให้อันดับเครดิตถูกปรับลดลง

 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 31 ตุลาคม 2550

 

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)

อันดับเครดิตองค์กร:        A+

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

BANPU195A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,850 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562             A+

BANPU207A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563             A+

BANPU207B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563             A+

BANPU214A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564             A+

BANPU225A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565             A+

BANPU234A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566             A+

BANPU247A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567             A+

BANPU257A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,100 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568             A+

BANPU264A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569             A+

BANPU274A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 10,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570           A+

BANPU234B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไถ่ถอนปี 2566               A+

BANPU288A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไถ่ถอนปี 2571  A+

แนวโน้มอันดับเครดิต:           Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

        บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

         ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90