news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บลจ.

KAssetnavin2018บลจ.กสิกรไทย จ่ายปันผลกอง FIF กว่า 190 ล้านบาท ลูกค้าเตรียมเฮพร้อมกัน 14 ธ.ค.นี้

    นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บริษัทมีกำหนดจ่ายปันผลกองทุนต่างประเทศ จำนวน 2 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D)) ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561 และกองทุนเปิดเค ไชน่าหุ้นทุน (K-CHINA) ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561 โดยทั้ง 2 กองทุนจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และมีกำหนดจ่ายพร้อมกันในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 197.81 ล้านบาท

     นายนาวิน กล่าวต่อไปว่า กองทุน K-USXNDQ-A(D) มีการจ่ายปันผลทุกปีนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน รวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง เป็นเงินอัตรา 7.10 บาทต่อหน่วย โดยในรอบผลการดำเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมา (1 ธ.ค. 60 - 30 พ.ย. 61) กองทุนมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) เฉลี่ยอยู่ที่ 5.72% ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี และ 3 ปี อยู่ที่ 7.97% ต่อปี และ 13.18% ต่อปี ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 8.66% ต่อปี และ 13.34% ต่อปี ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 61) ส่วนมุมมองต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีความผันผวนเป็นระลอกจากประเด็นความขัดแย้งทางการค้ากับประเทศคู่ค้าต่างๆ โดยเฉพาะจีน และควรจับตาทิศทางการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ด้วย

     "สำหรับ กองทุน K-CHINA นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมีการจ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น 17 ครั้ง รวมเป็นเงินอัตรา 4.45 บาทต่อหน่วย โดยในรอบผลการดำเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมา (1 ธ.ค. 60 - 30 พ.ย. 61) กองทุนมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) เฉลี่ยอยู่ที่ 5.60% ต่อปี สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี และ 3 ปี อยู่ที่ -7.71% ต่อปี และ 8.51% ต่อปี ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -11.13% ต่อปี และ 9.18% ต่อปี ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 61) ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทยยังมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นจีน โดยมีปัจจัยบวกจากภาพรวมเศรษฐกิจจีนที่ยังขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการเพิ่มสภาพคล่องในระบบโดยลดสัดส่วนการกันสำรองสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน นอกจากนี้การที่ MSCI ได้รวมหุ้นจีน A share เข้าไปคำนวณในดัชนีตลาดเกิดใหม่ นับเป็นอีกปัจจัยที่จะดึงดูดเม็ดเงินจำนวนมากเข้าสู่ตลาดหุ้นจีนในช่วง 10 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตามเนื่องจากตลาดหุ้นจีน A share มีนักลงทุนรายย่อยในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง จึงอาจเกิดความผันผวนจากการซื้อขายเก็งกำไรในระยะสั้นได้" นายนาวินกล่าว

        สำหรับ ผู้ลงทุนที่สนใจกองทุน K-USXNDQ-A(D) และกองทุน K-CHINA สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือติดต่อ KAsset Contact Center 0 2673 3888

 

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3เดือน   6เดือน   1ปี       3ปี     5ปี     ตั้งแต่จัดตั้ง

ณ วันที่30พ.ย.61                         (ต่อปี)   (ต่อปี)   (ต่อปี)   (ต่อปี)

K-USXNDQ-A(D)       -9.21% -0.41%   7.97%   13.18% 14.65% 17.41%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด       -9.26% 0.09%   8.66%   13.34% 15.26% 18.31%

K-CHINA             -4.62% -12.50% -7.71%   8.51%   6.91%   5.37%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด       -5.96% -15.70% -11.13% 9.18%   6.71%   5.87%

       ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนได้ที่ www.kasikornasset.com หรือ บลจ.กสิกรไทย หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือขอข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่เสนอขายหน่วยลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนจึงอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90