news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

GSBชาตชาย๘พยหนาวชยออมสิน จัดโปรโมชั่นพิเศษ Money Expo Year-end 29 พ.ย. – 2 ธ.ค.นี้ พบเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 105 ดอกเบี้ย Step up เฉลี่ย 4 % ยกเว้นภาษีสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน

     ธนาคารออมสิน นำเสนอโปรโมชั่นพิเศษในงาน Money Expo Year-end ครั้งที่ 2 พบกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 105 ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได เฉลี่ย 4% ต่อปี และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษอีก 3 ประเภท ดอกเบี้ยยกเว้นภาษี สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 0% 6 เดือน รีไฟแนนซ์ วงเงิน 2 ล้านบาทขึ้นไป ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3% นาน 3 ปี สินเชื่อ Reverse Mortgage สำหรับผู้สูงวัย ดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปี พร้อมโปรโมชั่นน่าสนใจอีกมากมาย

      นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินร่วมออกบูธภายในงาน Money Expo Year-end ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2561 ณ ฮอลล์ EH100 ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด ‘ก้าวสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน กับธนาคารออมสิน ตอบโจทย์ของชีวิตคนไทยมิติใหม่สู่ยุค 5.0’: Empowering Possibilities of Wealth Transformation with the Next Digithai Intelligent Banking 5.0’ โดยนำเสนอเงินฝากที่มีผลตอบแทนน่าสนใจ ได้แก่ 'เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 105'อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step up) วันที่ 1-35 = 1.00% ต่อปี วันที่ 36-70 = 2.00% ต่อปี และ วันที่ 71-105 = 9.00% ต่อปี หรือคิดเฉลี่ยเป็น 4.00% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 4.706% ต่อปี) ดอกเบี้ยยกเว้นภาษี เปิดรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท 1 ชื่อ ต่อ 1 บัญชี มีเงื่อนไขการรับฝากด้วยการเปิดใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และบริการ MyMo เปิดจองสิทธิ์วันละ 2 รอบ เวลา 13.00 น. และ 16.00 น. รอบละ 100 สิทธิ์ รวม 200 สิทธิ์/วัน

      ขณะเดียวกัน ได้นำเสนอ 'เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4'อัตราดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.35% ต่อปี) “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9” อัตราดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.58% ต่อปี) และ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 14” อัตราดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.70% ต่อปี) โดยเงินฝากทั้ง 3 ประเภทนี้ ธนาคารฯ เปิดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท โดยบุคคลธรรมดาดอกเบี้ยจะได้รับการยกเว้นภาษี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก

     สำหรับ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ธนาคารฯ นำเสนอโปรโมชั่นพิเศษกับสินเชื่อบ้าน หรือ สินเชื่อเคหะ กรณีลูกค้าทั่วไป เมื่อเลือกทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน เดือนที่ 7-12 อัตราดอกเบี้ย MRR-5% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารฯ ปัจจุบัน = 7.00% ต่อปี) ปีที่ 2-3 MRR-3% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.5% ต่อปี กรณีไถ่ถอนจำนอง วงเงินสินเชื่อคงเหลือ 2 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3% และฟรีค่าธรรมเนียมบริการสินเชื่อ ค่านิติกรรมสัญญา และค่าประเมินหลักทรัพย์ โดยสมัครผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสิน 3 หรือ 4 ประเภท หากเป็นผู้มีรายได้ประจำ/ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ ธนาคารฯ คิดดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี นาน 5 ปี หลังจากนั้น MRR-1.75% ต่อปี นอกจากนี้ ยังมี สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย หรือ Reverse Mortgage เงินกู้สำหรับนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ โดยนำที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุด ที่ตนเองเป็นเจ้าของมาค้ำประกันสินเชื่อ คุณสมบัติผู้กู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 0% ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR-1% ต่อปี ส่วน สินเชื่อ GSB SMEs Start Up สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการก้าวสู่ธุรกิจรายย่อย เพียงมีไอเดียและนวัตกรรมใหม่ๆ น่าสนใจ วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี สินเชื่อธุรกิจ SMEs วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท

      “สิ่งที่ผู้เข้าชมบูธธนาคารออมสินและใช้บริการจะพลาดไม่ได้คือ ของที่ระลึกที่อยู่ในโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท ที่ธนาคารได้จัดเตรียมไว้มากมาย พร้อมกับกิจกรรมดีดีที่น่าสนใจและความบันเทิงหลากหลายไว้ให้ลูกค้าและผู้เข้าชมงานได้ร่วมสนุกสนานและเพลิดเพลินตลอดทั้งงาน”ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวในที่สุด

Tel: 02-170-8011 Fax: 02-170-8012 Website: www.theway.co.th

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90