news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: กลต.

SEC ก.ล.ต. เตือนประชาชนระวังถูกชักชวนให้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกับผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

     ก.ล.ต. เตือนประชาชนใช้ความระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้ลงทุนผ่านเว็บไซต์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 14 รายเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

       ก.ล.ต. ได้รับเบาะแสและเรื่องร้องเรียนจากผู้ลงทุนว่า มีการชักชวนประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เข้าร่วมลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อนำไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้บริการกระดานซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลหลายชนิด อาทิ บิทคอยน์ อีเธอเรียม รวมถึงการให้บริการเติมเงิน บนเว็บไซต์ดังต่อไป

https://payniex.com/

https://www.misterchanger.com/

http://www.thaiexchanger.com/

https://www.egtexchange.com

https://digicardshop.com/

http://www.superrichexchanger.com/

http://www.emoneythai.com/

https://www.i-exch.com/

https://www.exchangercoin.com

https://www.gamershoppings.com/

https://www.ecurrencyplus.com/

http://www.ecurrencythailand.com/

https://www.lnwexchanger.com

https://www.facebook.com/rexchange168/

       ก.ล.ต. ขอย้ำว่า ขณะนี้ยังไม่มีผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลรายใดได้รับอนุญาต ดังนั้น ก.ล.ต. จึงขอเตือนให้ผู้ลงทุนระมัดระวัง หากถูกชักชวนหรือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถประกอบธุรกิจในปัจจุบันได้ที่ www.sec.or.th/digitalasset ทั้งนี้ หากมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้ง SEC Help Center ของ ก.ล.ต. ที่โทร. 1207