news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: การเมือง

Pประยทธ จนทรโอชา4นายกฯ ฝากทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งเป้าให้ไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก 20 ปีข้างหน้า

   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจำปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา" โดยระบุว่า ยุทธศาสตร์เป็นเรื่องที่สำคัญ และทุกหน่วยงานถือเป็นตัวแทนทำให้ยุทธศาสตร์ชาติเดินหน้าต่อไปได้ ทั้งนี้ ต้องมีการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ให้ตรงกัน เพื่อให้ทุกคนเห็นอนาคตและเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่วันข้างหน้า ซึ่งต้องมีก้าวแรกเสมอ และต้องช่วยกันประคับประคองให้เดินไปอย่างมั่นคง เพื่อให้รัฐบาลทุกรัฐบาลทำงานประสานกันได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นกรอบให้รัฐบาลต่อไปดำเนินการใช้งบประมาณอย่างถูกต้อง ไม่ผิดหลักการ

     "เชื่อว่าทุกคนอยากให้ประเทศเจริญก้าวหน้า ซึ่งสิ่งแรกคือ การกำหนดบทบาทว่าประเทศเรายืนอยู่ตรงจุดใด สิ่งใดที่เรายังไม่ดี ก็ต้องพัฒนาขึ้นไปให้ดีขึ้น โดยมองประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นตัวอย่าง" นายกรัฐมนตรีกล่าว

     พร้อมระบุว่า สิ่งที่รัฐบาลได้ย้ำเสมอ คือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะประเทศในอาเซียนที่ต้องก้าวไปด้วยกัน โดยรัฐบาลนี้มีนโยบาย Thailand+1 และไทยแลนด์ 4.0 นำศักยภาพที่มีอยู่มาเป็นตัวกำหนดให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมแบบประชารัฐ ไม่ใช่ออกมาโจมตีทุกเรื่อง เพราะไม่เกิดประโยชน์ ทั้งนี้เห็นว่าทุกคนมีส่วนในการออกแบบประเทศไม่ให้กลับไปยืนอยู่จุดที่มีความวุ่นวายเหมือนในอดีต และทำให้ประเทศหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางให้เร็วที่สุด มุ่งให้เกิดความเท่าเทียม บูรณาการงบประมาณต่างๆ ในทุกพื้นที่ตามศักยภาพที่ได้วางไว้

    "การกำหนดเป้าหมายของประเทศ คือต้องกำหนดอนาคตให้ชัดเจน เพื่อเดินไปสู่เป้าหมาย ต้องสร้างการรับรู้ และต้องจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนให้เหมาะสมกับสถาการณ์การเงิน การคลังในประเทศ" นายกรัฐมนตรีกล่าว

      สำหรับ สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีของไทย ในขณะนี้ซึ่งอยู่ประมาณ 42%นั้น นายกรัฐมนตรี ระบุว่า หนี้สาธารณะในสัดส่วนดังกล่าวไม่ทำให้ระบบเศรษฐกิจเสียหาย เพราะไม่เกินระดับ 60% อีกทั้งรัฐบาลไม่ได้ก่อหนี้สาธารณะเพิ่มเติม พร้อมยืนยันว่า วันนี้สถานะทางการเงินของไทยมีความมั่นคงในอันดับต้นๆ ของภูมิภาค และของโลก โดยมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับที่มั่นคง นอกจากนี้ รัฐบาลได้แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ และสัญญาขายฝากที่ดิน ทำให้สามารถเรียกคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชนได้ ซึ่งไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนแก้ไขปัญหานี้ได้