news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: พาณิชย์

MOCบรรจงจตต องศสงหพาณิชย์ เร่งโครงการ SMEs Pro-active เฟส 3 ต่อ หลัง 2 โครงการที่ผ่านมาเพิ่มยอดส่งออกกว่า 1.5 หมื่นลบ.

      น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ กำลังเร่งจัดทำโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active) ระยะที่ 3 (ปี 2562-64) ตามนโยบายของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจ Tech Startup และให้ลงลึกไปถึงผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสในการส่งออกและออกไปทำธุรกิจในตลาดต่างประเทศ

       โครงการ SMEs Pro-active ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การสนับสนุน และเพิ่มเติมลักษณะกิจกรรมที่สนับสนุนของโครงการ เพื่อตอบสนองตามข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการในระยะที่ผ่านมา และยังได้ปรับปรุงให้โครงการมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสให้กับ SMEs ตั้งแต่ระดับฐานราก โดยได้ทำงานร่วมกับ 4 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) และสมาคมธนาคารไทย

      สำหรับ หลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนง่ายขึ้น เช่น การเริ่มต้นนับสิทธิ์การเข้าร่วมตั้งต้นใหม่ (Set Zero) เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ใช้สิทธิ์รายเก่าที่ใช้สิทธิ์ครบจำนวน จากระยะก่อนหน้า รวมถึงแก้ไขคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนิติบุคคลที่มีมูลค่าส่งออกเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อขยายฐานการสนับสนุนให้ครอบคลุมผู้ประกอบการมากขึ้นในทุกระดับ และยังได้ เพิ่มโอกาสให้ ผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ ซึ่งส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการใน ต่างประเทศจำนวน 6 ครั้ง โดยได้รับวงเงินสนับสนุนสูงสุดรายละ 200,000 บาท และกิจกรรมสร้างโอกาสทาง การค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรมเจรจาการค้า (Business Matching) และ กิจกรรมนำเสนอผลงาน (Business Pitching) เพื่อขายหรือระดมเงินทุน อาทิ การประกวดภาพยนตร์และสารคดีในต่างประเทศ จำนวน 6 ครั้ง และได้รับวงเงินสนับสนุนสูงสุดรายละ 200,000 บาท เป็นต้น

      อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การจัดทำโครงการระยะที่ 3 นี้ได้ตั้งเป้าสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยที่ทำได้จากโครงการระยะที่ 1 และ 2 โดยโครงการระยะที่ 1 (ปี 2556-58) ได้สนับสนุนผู้ประกอบการกว่า 2,600 ราย เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการส่งออกรวมกว่า 269 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 8,600 ล้านบาท และโครงการระยะที่ 2 สนับสนุนผู้ประกอบการกว่า 1,747 ราย มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการส่งออกรวมประมาณ 211 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 6,963 ล้านบาท

               "ตอนนี้โครงการ SMEs Pro-active เริ่มแล้ว ผู้ประกอบการรายใดที่สนใจสามารถสมัครเข้ามาร่วม โครงการได้ โดยกรมฯ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่ยังไม่เคยออกไปทำตลาด ต่างประเทศได้เรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ฐานราก และขยายโอกาสให้ ผู้ประกอบการในทุกระดับ ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมเจรจาการค้าในต่างประเทศ (Business Matching และ Pitching/Startup) โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการอะไร แต่ถ้าเห็นว่ามีโอกาส กรมฯ ก็พร้อมสนับสนุน" น.ส.บรรจงจิตต์ กล่าว

               อินโฟเควสท์