news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

1aaanha6

NHA ร่วมมือโครงการเคหะประชารัฐร่วมทุนกับธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างเป็นทางการ

       เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการเคหะประชารัฐร่วมทุนกับธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมทุนดำเนินการเมกะโปรเจคท์อย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการเคหะประชารัฐขนาดใหญ่และขนาดเล็กอีกหลายโครงการ เพื่อต่อยอดและมุ่งเน้นสร้างที่พักอาศัยที่ได้มาตรฐานในหลายรูปแบบ หลายดีไซน์ในโครงการต่างๆ ของการเคหะแห่งชาติ เพื่อปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย - ปานกลาง ให้ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของที่พักอาศัยในราคาไม่แพง แถมทำเลอีกด้วย ทั้งนี้ทางการเคหะแห่งชาติได้รับการประสานงานและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่พร้อมจะร่วมสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนในการเข้ามาร่วมทุนทำโครงการเคหะประชารัฐร่วมทุน หรือ Joint Support ต่อไป

        ทั้งนี้ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการเคะหฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าภายในเดือนตุลาคมนี้จะมีการจัดสัมมนาให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่ออธิบายและขยายความเกี่ยวกับความรู้และส่งเสริมความเข้าใจในโครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนต่อไป

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG