news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: วิเคราะห์-เศรษฐกิจ

Kbank Predee กกร. คาด GDP ปี 61 ช่วงที่เหลือโตชะลอ จาก Q1/61 ที่โตสูงถึง 4.8% แต่ทั้งปียังอยู่ในกรอบประมาณการ, ห่วงศก.กระจุกตัว

       นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย แถลงผลประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) คาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ในไตรมาสที่เหลือของปี 2561 จะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง แม้เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี 61 เติบโตถึง 4.8% แต่น่าจะยังสามารถรักษาการเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 4.0% ทำให้โดยรวมแล้ว อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ยังอยู่ในกรอบประมาณการของ กกร.

       อนึ่ง กกร. ประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ไว้ที่ 4.0-4.5% และคาดว่าการส่งออกน่าจะขยายตัว 5.0-8.0% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไป มองว่า น่าจะอยู่ที่ 0.7-1.2%

      ทั้งนี้ ประเด็นในประเทศที่ต้องติดตาม ได้แก่ ราคาสินค้าเกษตรบางรายการที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับที่สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน จะเป็นแรงกดดันต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคในช่วงที่เหลือของปี สำหรับประเด็นต่างประเทศนั้น จุดสนใจระยะสั้นคงอยู่ที่เสถียรภาพของยูโรโซน จากประเด็นการเมืองในอิตาลี ตลอดจนแนวนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ที่เปลี่ยนกติกาไปจากเดิมและอาจนำมาสู่การตอบโต้ทางการค้าจากประเทศคู่ค้าหลักๆ ในโลก ในที่สุดแล้วจะไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อภาพรวมการค้าโลก และคงส่งผลให้ตลาดเงินและตลาดทุนโลกมีแนวโน้มปรับตัวผันผวนต่อไป

       นอกจากนี้ ที่ประชุม กกร.แสดงความเห็นว่าเศรษฐกิจมีการขยายตัวดีขึ้น แต่เป็นการขยายแบบกระจุกตัวไม่กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก ซึ่ง กกร.จะหารือถึงผลกระทบดังกล่าวและหามาตรการแก้ไขเพื่อนำเสนอภาครัฐต่อไป

       ส่วนกรณีที่ กกร.ร่วมกับกรมสรรพากร (โดยการตราพระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฎิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558) ดำเนินการผลักดันให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาทำบัญชีเล่มเดียว ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการมาลงทะเบียนขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีเล่มเดียว (SME) ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 กับกรมสรรพากรเป็นจำนวนมาก ในการนี้กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีและคลังสินค้าให้ตรงตามความจริง

      ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบซึ่งจะมีต่อธุรกิจในวงกว้าง การจัดทำทำบัญชีเล่มเดียวของ SME นั้น กกร.จึงจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการทำบัญชีเล่มเดียวของ SME ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ยังมีอุปสรรคในการทำบัญชีเล่มเดียวและขับเคลื่อนให้การจัดทำSME บัญชีเล่มเดียวเป็นไปโดยราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์

                        อินโฟเควสท์